11 najlepszych inwestycji krótkoterminowych

17 lutego 2021

Ilustracja ulicy

Jeśli nie zamierzasz grać długoterminowo na giełdzie, ale nadal chcesz zainwestować dodatkową gotówkę, jakie masz, jakie masz opcje?

Na szczęście dla Ciebie istnieje wiele dobrych opcji inwestycji krótkoterminowych, które mogą przynieść przyzwoite zwroty. Jakie są najlepsze inwestycje krótkoterminowe?

Po pierwsze – czym jest inwestycja krótkoterminowa i czym różni się od zwykłej lub długoterminowej inwestycji?

Co to jest inwestycja krótkoterminowa?

Inwestycja krótkoterminowa, czasami nazywana inwestycją tymczasową lub zbywalnym papierem wartościowym, to inwestycja, która przyniesie zwrot zazwyczaj za mniej niż pięć lat (lub w niektórych przypadkach w ciągu roku).

Podczas gdy niektórzy definiują inwestycje krótkoterminowe jako te, które są wypłacane w ciągu trzech lat (a czasem nawet jednego roku), okres ten wynosi zwykle około pięciu lat. Przy krótszym okresie inwestycyjnym Twoje cele będą inne – na przykład inwestorzy krótkoterminowi mogą skorzystać ze strategii, aby skorzystać z rosnących stóp procentowych w krótkim okresie. Istnieje jednak wiele opcji, jeśli chodzi o strategię inwestowania krótkoterminowego.

Jeśli masz krótsze ramy czasowe (od jednego do pięciu lat), prawdopodobnie nie zainwestujesz w giełdowy fundusz powierniczy lub akcje, ponieważ ryzykujesz, że stały spadek cen (lub bessa) może zniweczyć wszelkie zyski mogłeś stworzyć.

Najlepsze inwestycje krótkoterminowe

Jakie są zatem opcje inwestowania krótkoterminowego i jakie są najlepsze inwestycje krótkoterminowe, aby zmaksymalizować zyski i zminimalizować ryzyko?

1. Certyfikaty depozytowe (CD)Certyfikat depozytu (lub płyta CD) to świetna opcja inwestycyjna w przypadku strategii krótkoterminowej.

Oferowane przez banki dyski CD to depozyty, za które banki płacą wyższe oprocentowanie, ponieważ są zablokowane na dłuższy okres. Płyty CD zazwyczaj pozwalają deponentom na inwestowanie środków pieniężnych w inwestycje trwające od trzech do pięciu lat, chociaż niektóre są nawet krótsze (od jednego miesiąca) lub mogą trwać nawet do 10 lat. Jeśli masz ograniczony czas, trzy lata to solidna opcja, ale pamiętaj – im dłuższa inwestycja, tym wyższy zysk, więc możesz zdecydować się na opcję pięcioletnią. I chociaż możesz być w stanie otrzymywać miesięczne spłaty odsetek, jeśli chcesz, wielu inwestorów decyduje się czekać, aż ich płyty CD dojrzeją, i spieniężyć zgromadzone odsetki na końcu. Dodatkowo FDIC pokryje Twój depozyt do 250 000 $ na osobę.

Jednak jako zastrzeżenie, większość płyt CD będzie karać za wypłatę środków przed terminem zapadalności (zwykle w kwocie równej około trzymiesięcznym odsetkom, ale opłata różni się w zależności od banku), więc naprawdę powinieneś pozwolić, aby twoja płyta była dopóki nie dojrzeje, jeśli chcesz uzyskać pełne korzyści z inwestycji.

Średni zwrot z płyt CD waha się od około 0,5% do ponad 3%.

Od października 2019 r. American Express ( AXP ) – Get Report ma jedną z lepszych stóp procentowych CD na poziomie 2,15% rocznie (APY) na swoich pięcioletnich CD, chociaż Goldman Sachs ( GS ) – Get Report ma porównywalne stawki z pięcioletni CD przy 2,45% RRSO dla ich banku internetowego.

2. Skarbowe papiery wartościoweDla przypomnienia, skarbowe papiery wartościowe to obligacje emitowane przez Departament Skarbu USA i zabezpieczone kredytem rządowym – a gama produktów skarbowych jest dość obszerna.

Chociaż możesz inwestować w różne papiery wartościowe, w tym bony skarbowe, bony skarbowe, obligacje o zmiennym oprocentowaniu (FRN) i inne, popularną opcją dla inwestycji krótkoterminowych są papiery wartościowe chronione przed inflacją skarbową (TIPS).

TIPS to zbywalne papiery wartościowe indeksowane według inflacji, których wartość bazowa jest oparta na wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI). Zatem wartość bazowa rośnie wraz z inflacją. Jednak po wygaśnięciu TIPS otrzymasz albo skorygowaną kwotę, albo pierwotną inwestycję – w zależności od tego, która z tych kwot jest większa, więc deflacja nie zaszkodzi Twojej inwestycji.

Zazwyczaj TIPS co pół roku zwraca się od 0,5% do 2,5% (jeśli trzymasz go przez pięć lat). Ideą TIPS jest to, że końcowa inwestycja będzie warta kwotę pierwotnej inwestycji plus narosłe odsetki. Twoja inwestycja jest chroniona przed zmianami inflacji.

Chociaż możesz inwestować w TIPS bezpośrednio przez rząd (na TreasuryDirect.gov), większość inwestorów decyduje się na inwestowanie w fundusze ETF lub fundusze TIPS, aby uniknąć opodatkowania odsetek – chociaż będziesz musiał otworzyć konto maklerskie .

Ponadto skarbowe papiery wartościowe, takie jak obligacje, nie wiążą się w zasadzie z żadnym ryzykiem, a ich oprocentowanie może wynosić od 1,9% do 2,4%.

3. Konta kontrolne nagródGdyby to był rok 2008, zyskiwałbyś całkiem niezłe RRSO na kontach czekowych z nagrodami (nawet w górę o 10% w przypadku niektórych banków). Ale chociaż ich popularność nieco spadła w ostatnich latach, konta do sprawdzania nagród są nadal dobrym sposobem na krótkoterminowe zarobki.

Aby w pełni wykorzystać swoje konto czekowe z nagrodami, będziesz musiał użyć karty kredytowej zwrotnej gotówki, aby czerpać pełne korzyści (więc używanie karty debetowej od 10 do 15 razy w miesiącu może spowodować utratę nagród).

Discover ( DFS ) – Get Report ma jedną z lepszych nagród na kontach z 1% zwrotem gotówki na kwalifikujące się zakupy.

4. Fundusze obligacjiJeśli masz krótszy harmonogram (około dwóch lat), fundusze obligacyjne mogą być świetną opcją.

Zarządzane przez profesjonalnych doradców finansowych fundusze obligacyjne są często inwestycją o wyższym dochodzie (choć czasami bardziej ryzykownym) niż rynki pieniężne. Jeśli więc szukasz krótkoterminowej inwestycji o wysokiej rentowności, obligacje mogą być po prostu odpowiednie.

Dzięki funduszom obligacyjnym możesz uzyskać korzyści związane z zarządzaniem portfelem i zyski przekraczające 3%. Mimo to pamiętaj, aby wybrać fundusz obligacyjny z niskimi opłatami.

Począwszy od 2018 roku, niektóre z lepszych funduszy obejmują Vanguard ( VFSTX ) – Get Report, który ma fundusz o wartości co najmniej 3000 USD, wskaźniku kosztów około 0,20% i bieżącej rentowności około 3,12%. Dodatkowo fundusz obligacji skarbowych iShares Barclays ( SHY ) – Get Report od jednego do trzech lat ma bieżącą rentowność na poziomie około 2,5%.

Niestety ze względu na charakter rynku Twoja inwestycja nie jest gwarantowana. Mimo to nie ma kar za wcześniejsze wycofanie pieniędzy (co może być ogromnym plusem dla niektórych inwestorów).

5. Obligacje komunalneObligacje komunalne są nieco bardziej ryzykowne niż obligacje typu TIPS lub inne rodzaje obligacji, ale istnieje dość wysoki potencjał rentowności.

Obligacje komunalne są emitowane przez agencje lokalne, stanowe lub rządowe (nie rząd federalny). Ponadto obligacje komunalne są często zwolnione z podatku odsetkowego.

Istnieje potencjał, aby uzyskać całkiem wysoki zwrot (w górę o 4%) z obligacji komunalnych, ale głównym minusem jest to, że jeśli stopy procentowe rosną, wartość obligacji komunalnych spada – czasami nazywany „ryzykiem stopy procentowej.

Jeśli jednak zatrzymasz swoją obligację do momentu jej zapadalności, możesz odzyskać całą swoją inwestycję wraz z odsetkami.

Możesz zdobyć obligacje komunalne za pośrednictwem kont maklerskich, takich jak TD Ameritrade ( AMTD ) – Get Report.

6. Pożyczki typu peer-to-peerWykonane za pośrednictwem pożyczkodawców internetowych, takich jak Lending Club ( LC ) – Get Report lub Prosper, pożyczki społecznościowe zasadniczo łączą pożyczkobiorców z pożyczkodawcami.

Prawie jak w przypadku otrzymania karty kredytowej, pożyczkobiorcy są oceniani na podstawie ich zdolności kredytowej, co może pomóc zminimalizować ryzyko, gdy pożyczają komuś o wyższym stopniu zdolności kredytowej.

Chociaż odsetki będą się różnić w zależności od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy (w Lending Club ci, którzy mają ocenę „A to 4,89%, podczas gdy Prosper ma stawki „AA z szacowaną stopą zwrotu 4,15%), zwykle wahają się one w górę o 4%.

W większości przypadków okresy trwają około trzech lat i zazwyczaj wymagają co najmniej 25 USD.

7. Rachunki rynku pieniężnegoTe konta wspierane przez FDIC pozwalają inwestorom inwestować swoje pieniądze, zarabiać wyższe oprocentowanie niż konto oszczędnościowe i w międzyczasie chronić swoje pieniądze.

Jednak fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego nie są ubezpieczone przez FDIC, więc należy zwrócić uwagę na różnicę. Rachunki rynku pieniężnego działają w podobny sposób jak zwykłe konta, ponieważ często można wypisać czeki lub użyć karty debetowej do swojego konta (chociaż liczba razy może być ograniczona).

Mimo to większość rachunków rynku pieniężnego wymaga minimalnego depozytu, więc pamiętaj, aby przeprowadzić badania, jeśli masz ograniczone środki do pracy.

Sallie Mae Bank Money Market Account ( SLM ) – wskaźnik Get Report wynosi około 1,85% RRSO w celach informacyjnych, stan na październik 2019 r.

8. Roth IRAChociaż być może nie jest to tradycyjny instrument inwestycyjny, Roth IRA są w rzeczywistości podobne do wielu innych krótkoterminowych strategii inwestycyjnych, ponieważ można wypłacić środki w dowolnym momencie bez ponoszenia kary.

Ponieważ Roth IRA jest po opodatkowaniu (co oznacza, że ​​twoje składki są opodatkowane przed ich zainwestowaniem), możesz je wycofać bez konieczności płacenia podatków lub kar.

Ponadto Roth IRA mogą być dobrymi krótkoterminowymi opcjami inwestycyjnymi, ponieważ często można inwestować w opcje o wyższym zysku, takie jak ETF i fundusze inwestycyjne.

9. Spłata Długu Wysoko OdsetkowegoTo świetna opcja na szybki, wysoki zwrot z inwestycji (czytaj: dwucyfrowe zwroty).

Spłata zadłużenia o wysokim oprocentowaniu, podobnie jak karta kredytowa, to mądry wybór, ponieważ możesz uzyskać duży zwrot, poprawiając swoją sytuację finansową – i gwarantuje zwrot. Na przykład spłata karty kredytowej z oprocentowaniem 15% od 10000 USD jest świetną opcją, aby zasadniczo uzyskać 15% z 10000 USD – i może nawet pozwolić ci przenieść swoje wysoko oprocentowane saldo na kartę z przelewem salda 0% APR, taką jak Chase Slate ( JPM ) – pobierz raport lub odkryj go.

Ogólnie rzecz biorąc, spłata zadłużenia o wysokim oprocentowaniu przyniesie duże zyski, więc zdecydowanie warto się temu przyjrzeć.

10. Konta oszczędnościowe onlineChociaż jest to nieco bardziej konserwatywna opcja, internetowe konta oszczędnościowe mogą nadal zapewniać lepsze oprocentowanie niż wiele tradycyjnych banków. Jeśli zdecydujesz się na konto oszczędnościowe o wysokim oprocentowaniu, zazwyczaj możesz uzyskać oprocentowanie od 1% do 2% rocznie. Ponadto FDIC kosztuje 250 000 USD na osobę, co czyni go bezpieczniejszą opcją.

Ponieważ nie ma limitów wypłat, płynność jest wyższa w przypadku kont oszczędnościowych online i może być remisem dla inwestorów.

Discover and Ally ( ALLY ) – Get Report ma dobre stawki (około 2%).

11. Oferty promocyjnePomimo tego, że jest to nieco niekonwencjonalna krótkoterminowa strategia inwestycyjna, korzystanie z ofert promocyjnych i ofert cashback może pomóc w szybkim zarabianiu pieniędzy.

Jednak ten zwrot polega na tym, że możesz zarabiać tylko wtedy, gdy wydajesz pieniądze (w przeciwieństwie do uzyskiwania zwrotu z inwestowania pieniędzy).

Na przykład karta Capital One Venture ( COF ) – Get Report oferuje 50000 mil podróżnych, gdy wydasz 3000 USD w ciągu pierwszych trzech miesięcy – co przekłada się na około 500 USD. Ponadto inne karty, takie jak Chase Sapphire Preferred, pozwalają zdobyć 50000 punktów (500 USD), gdy wydasz 4000 USD w ciągu pierwszych trzech miesięcy (plus roczna opłata w wysokości 95 USD nie jest wymagana przez pierwszy rok) – więc wydawanie pieniędzy na rzeczy, które normalnie kupujesz, może faktycznie zwróci ci pieniądze.

Po co inwestować krótkoterminowo?

Ze względu na ramy czasowe, inwestycje krótkoterminowe są często postrzegane jako bezpieczniejsze niż inwestycje długoterminowe, zwłaszcza na giełdzie. Podczas gdy długoterminowe pozycje inwestycyjne (zwłaszcza na giełdzie) podlegają wahaniom rynkowym, rynkom byków i niedźwiedzi (które mogą wymazać zyski lub zyski) oraz innym rodzajom ryzyka, często uważa się, że inwestycje krótkoterminowe są bezpieczniejsze i nadal mogą przynosić przyzwoite zyski dla inwestora.

Oczywiście krótkoterminowa zmienność jest zawsze możliwa, a inwestycje krótkoterminowe – podobnie jak inne inwestycje – powinny być postrzegane jako z natury ryzykowne przedsięwzięcia, które mają swoje zalety i wady, jak każda inna inwestycja.

Podsumowanie

To, że masz ograniczone ramy czasowe, w które chcesz zainwestować, nie oznacza, że ​​nie możesz uzyskać przyzwoitych zwrotów. Bądź kreatywny i zbadaj swoje możliwości, aby znaleźć unikalne sposoby zarabiania pieniędzy w krótkim okresie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy