Bernanke osłabił dolara

Author:
27 lipca, 2020
Category: waluty

**Jego przemówienie zostało odebrane jako gołębie. Zapowiedział on bowiem, że pojawiają się sygnały spowolnienia gospodarczego, co z kolei obniży inflację, natomiast więc będzie mniejsza sila na postep stóp procentowych. Dolar dosyć wyraźnie stracił na wartości, indeksy giełdowe zyskały, natomiast rentowności amerykańskich papierów dłużnych spadły. Powinno sie przy tejze okazji spojrzeć na to, że reakcja na tego rodzaju informacje może być jednakze krótkoterminowa. W zasadzie w opcjonalnej chwili rynek może się przestraszyć właśnie spowolnienia gospodarczego bardziej, niż zagrożenia inflacją i wówczas reakcja byłaby odwrotna. Jak na razie dominuje jednak antydolarowa reakcja. Dziś zapoznamy się z równie ważnymi wiadomosciami, czyli protokołem z ostatniego posiedzenia FOMC. Ten raport z reguły potrafił dosyć wyraźnie ruszyć rynkiem, choć można zakładać, że znaczna część kart została już wczoraj za posrednictwem Bernanke odkryta. Należy mieć jednak w uwadze, że szef FED jak na razie znany wydaje sie byc z trochę nieudolnej lacznosci z zbytem, zatem nie zaakceptowac
należałoby się zdziwić, jeśli za chwilę zacząłby tłumaczyć przy jakimś wywiadzie, że swoim słowa sektor źle zrozumiał (jak ostatnio miało to miejsce). Oprócz dzisiejszego referatu (godz. 20. 00) przedstawimy jeszcze dane na temat ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, które oblicza się w 325k. Opublikowany zostanie również indeks wskaźników wyprzedzających (LEI) – prog. 0, 2%. O godz 18. 00 poznamy także indeks FED z Filadelfii, którego odczyt szacuje się na poziomie 12pkt.

*EUR/USD *
Jeśli chodzi na temat techniczne przesłanki, to ciężko byłoby powiedzieć, że rynek eurodolara czymś wczoraj zaskoczył. Od 1-wsza, 5 tygodnia mieliśmy do czynienia z bardzo konsekwentnym pchnieciem umacniającym dolara. Rynek zdołał skorygować całą, wcześniejszą falę wzrostową, zapoczątkowaną pod koniec czerwca. Mieliśmy zatem z 1 strony stycznosc z krótkoterminowym wyprzedaniem, natomiast z pozostalej dotarciem branzy do czerwcowego dołka obok 1, 2480. Można więc powiedzieć, że informacje na temat charakterze fundamentalnym (przemówienie szefa FED) dotarły na zbyt w wlasciwym momencie. Dynamiczne odbicie od czasu wsparcia wywoluje, że wzrosło jego popytowe znaczenie. Jeśli chodzi na temat opory, to rynek w zasadzie dotarł już do najbliższego z nich, czyli okolic 1, 2617 (38, 2% zniesienie poprzedniej fali spadkowej oraz spadkowa linia trendu). Nieco wyżej podaży spodziewać należałoby się na kolejnym poziomie zniesienia (50%), czyli 1, 2660.

*USD/JPY *
Wzglednie ciekawie prezentuje się sprawa techniczna dolara względem jena japońskiego. W tym miejscu oczywiście osłabienie amerykańskiej waluty było również widoczne, jednak na razie bardziej należałoby to traktować przy kategoriach adiustacji, aniżeli zmiany kierunku w krótkim terminie. Rynek jak na razie zdołał się bowiem jedynie cofnąć do sasiedniego miasta maksimów sposród końca czerwca przy 116, 60, zas więc można to potraktować jako ruch powrotny az do przełamanego wcześniej oporu. Sporo zależało teraz będzie właśnie od zachowania się inwestorów w tym rejonie. Jeśli zainteresowanie nie zdoła utrzymać kursu powyżej i rynek się cofnie pod wsparcie, wówczas należałoby się liczyć sposród kontynuacją krótkoterminowej fali deprecjacji dolara w kierunku kolejnego poziomu o zakresie popytowym, to znaczy 115, 70. Oporem wydaje sie byc obecnie wczorajszy wierzchołek w rejonie 117, 90.
* EUR/JPY *
Za sprawą wczorajszych przemian zyskał również eurojen. Tu gracze bardziej zwrócili uwagę na rozwój eurodolara, aniżeli spadek dolarjena. Układ techniczny tej pary w krótkim terminie uległ więc poprawie. Jeszcze wczoraj zanosiło się na kłopoty posiadaczy długich pozycji. Na wykresie dostrzegalna była poniewaz kilkudniowa szyk głowy sposród ramionami. Slad od sasiedniego miasta linii szyi spowodowało, że została pani załamana, jakie mozliwosci ma na ogól dokładnie przeciwstawne konsekwencje, to znaczy powoduje wywieranie presji na wzrost kursu. Można się obecnie spodziewać, że kupujący zdecydują się przetestować główny poziom sprzeciwu, czyli obecne, lipcowe maksima, zlokalizowane tuz przy cenie 147, 40. Jeśli chodzi o wsparcia, to takowych doszukiwałbym się przy cenie 146, 30.

*GBP/USD *
W krótkim terminie sytuacja uległa modyfikacji na parze funta względem dolara. Za sprawą wczorajszego ruchu deprecjonującego amerykańską walutę, rynek zdołał powrócić powyżej najbliższego sprzeciwu przy cenie 1, 8315. Aktualnie koszty doszły az do kolejnego pulapu o charakterze podażowym, to znaczy około 2-miesięcznej linii trendu spadkowego, zlokalizowanej przy wartosci 1, 8460. Można zakładać, że do niej przełamanie otworzy drogę az do okolic 1, 8530/50. Jeśli jednak szkolenie się w serwisie zatrzyma, powinniśmy być świadkami przynajmniej korekcyjnego umocnienia amerykańskiej waluty i powrotu od momentu góry w kierunku przełamanego jednej, 8315/20.

*USD/CHF *
Nieco więcej kłopotów sprawiła graczom dwójka dolara względem szwajcarskiej waluty. Otóż tutaj byki wyszły już troche przed szereg i doszło do dosyć wyraźnego przekroczenia poziomu czerwcowych maksimów, jakkolwiek wczorajsze efektywne osłabienie dolara doprowadziło sluzace do cofnięcia się pod przełamany wcześniej opór (1, 2528), tworząc skutkiem tego pułapkę wybicia. Obecnie najbliższego wsparcia doszukiwałbym się przy rejonie 1, 2450, natomiast niżej obok 1, 2380. Jeśli dotychczasowa, krótkoterminowa fala wzrostowa miałaby być docelowo kontynuowana, zbyt nie powinien się zasadniczo poniżej tych okolic cofnąć. Oporem jest natomiast rejon wczorajszych maksimów, czyli okolice 1, 26. Siłę amerykańskiej waluty poznamy właśnie teraz, czyli podczas korekty. Im szybciej się ona zakończy, tym lepsze będą gwoli dolara strony do kontynuacji dotychczasowej sklonnosci.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy