Co to jest pożyczka Fannie Mae?

17 lutego 2021

Powiązane artykuły

Fannie Mae, powszechnie używany pseudonim dla Federalnego Krajowego Stowarzyszenia Hipotecznego, jest przedsiębiorstwem sponsorowanym przez rząd lub GSE, którego misją jest zapewnienie płynności, stabilności i przystępności na amerykańskim rynku mieszkaniowym. Czyni to, kupując kredyty hipoteczne od banków, a następnie je sprzedając, w dużej mierze w procesie zwanym sekurytyzacją. Po zakupie kredytów hipotecznych banki mogą udzielać kolejnych kredytów.

Historia

W latach trzydziestych kredyty hipoteczne były generalnie krótkoterminowe z płatnościami balonowymi. Kiedy spłaty stały się wymagalne, kredytobiorcy udali się na refinansowanie. Jednak podczas Wielkiego Kryzysu banki odmawiały udzielania pożyczek, co prowadziło do egzekucji, nawet przez pożyczkodawców, którzy byli skłonni i zdolni do spłaty kredytu. Nowy ład prezydenta Franklina Roosevelta obejmował utworzenie Federalnej Administracji Mieszkaniowej (FHA) i Fannie Mae. FHA najpierw utworzyła, a następnie ubezpieczała w pełni amortyzowane kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu. Fannie Mae kupiła pożyczki FHA, aby uwolnić kapitał banku, aby pożyczkodawcy mogli udzielać kolejnych pożyczek. W 1968 roku Fannie Mae stała się spółką z udziałowcem prywatnym, która zachowała wsparcie rządu.

Mechanika

Fannie Mae kupuje kredyty hipoteczne od banków na kilka różnych sposobów. Często bank zachowuje obsługę kredytu; wielu pożyczkobiorców nawet nie wie, że ich pożyczki należą do Fannie Mae. W jednej z metod Fannie Mae sekurytyzuje kredyty hipoteczne lub zamienia ich wartość na papiery wartościowe, które są produktem inwestycyjnym. Następnie GSE sprzedaje papiery wartościowe, często znane jako papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką lub MBS, inwestorom na całym świecie. W innej metodzie pożyczkodawca sam zabezpiecza hipoteki i sprzedaje je Fannie Mae. MBS można odsprzedawać wiele razy, czasem niosąc gwarancję Fannie Mae, a czasami nie.

Zalety

Podstawowa idea Fannie Mae – zapewnienie wspieranego przez rząd podmiotu do kupowania kredytów hipotecznych, a tym samym uwolnienia funduszy dla banków na udzielanie większej liczby kredytów hipotecznych – jest prosta i rozsądna. Fannie Mae i Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corp.) wraz z FHA przekształciły odsetek właścicieli domów w tym kraju z 44 procent w 1940 roku do ponad 66 procent w 2000 roku.

Problemy

Złożoność MBS kwitła w tym samym okresie, w którym rozwijała się bańka mieszkaniowa. MBS to ogólne odniesienie do produktu inwestycyjnego. W rzeczywistości można go przekształcić w setki różnych rodzajów produktów, z których każdy ma inne nazwy i struktury. Gdy MBS stał się wystarczająco złożony, dokonano również oceny ryzyka związanego z produktem. MBS były następnie powiązane ze swapami ryzyka kredytowego lub płytami CD, które są równie złożoną formą zakładów, która przypomina ubezpieczenie. Wraz z recesją na rynku mieszkaniowym, wartość płyt CD i MBS spadła, pozostawiając Fannie Mae w niepewnej sytuacji.

Pożywienie dla myśli

Fannie Mae i jej odpowiednik w GSE Freddie Mac to dwaj najwięksi gracze na wtórnym rynku kredytów hipotecznych, kontrolujący aż 90 procent biznesu. Z powodu tego niemal monopolu niektórzy uważają, że wsparcie rządu, które otrzymują, powinno zostać usunięte, aby wspierać konkurencję i zmniejszyć zależność od nich rynku. W ich obecnym stanie, gdyby im się nie udało, podatnicy będą musieli podnieść rachunek, a rynek kredytów hipotecznych będzie pozbawiony największych nabywców.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy