Co to jest pożyczka na ARM 7/1?

17 lutego 2021

Co to jest dożywotni limit stóp procentowych HELOC?

Kiedy kupujesz kredyt hipoteczny na dom, opcji jest tak wiele, że może to być przytłaczające. Istnieją dwie podstawowe formy oprocentowania kredytów mieszkaniowych, pożyczki o stałym oprocentowaniu i pożyczki o zmiennym oprocentowaniu. Kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu lub ARM to kredyty hipoteczne, które mają ustalone stopy procentowe na określony czas, ale mogą się zmienić lub dostosować po upływie tego okresu.

Okres dostosowawczy

Wszystkie ARM mają okres dostosowawczy, czyli okres przed lub między zmianami stóp procentowych. W przypadku ARM 7/1, znanego również jako siedmioletni ARM, okres dostosowania wynosi siedem lat. Oznacza to, że przez siedem lat oprocentowanie będzie ustalane na poziomie ustalonym wcześniej. Po upływie siedmiu lat stopa procentowa będzie korygowana raz w roku w oparciu o określone warunki rynkowe dotyczące stóp procentowych.

Indeks i margines

Indeks i marża są używane do określenia stopy procentowej i korekt dla ARM. Indeks odnosi się do miary określonych stóp procentowych, podczas gdy marża jest procentem dodanym przez pożyczkodawcę do indeksu w celu utworzenia nowej stopy. Według Zarządu Rezerwy Federalnej pożyczkodawcy opierają indeks na różnych indeksach, które mogą obejmować indeks kosztów funduszy, skarbowe papiery wartościowe o stałym terminie zapadalności oraz londyńską międzybankową stopę procentową (LIBOR). Rezerwa Federalna zauważa, że ​​niektórzy pożyczkodawcy mogą nawet używać własnego indeksu lub formuły, dlatego ważne jest, aby zapytać i przeczytać, aby wiedzieć, co zostanie użyte w Twoim przypadku. Kredytodawcy wykorzystują marżę do uzupełnienia pozostałej części oprocentowania. Według Rezerwy Federalnej marża ta może się różnić w zależności od pożyczkodawców, ale zwykle marże są stałe przez cały okres pożyczki.Rezerwa Federalna zauważa również, że na marże może wpływać ocena kredytowa, co oznacza, że ​​im lepszy kredyt, tym niższa dodana marża.

Rate Caps

Limity stóp procentowych są często zapisywane w pożyczkach ARM, aby ustalić pułap lub maksymalną kwotę, o jaką może wzrosnąć stopa procentowa. Według Rezerwy Federalnej limity występują w dwóch formach: okresowych limitów dostosowawczych i limitów dożywotnich. Okresowe korekty nakładają limity na kwotę, którą oprocentowanie można zmieniać w każdym okresie, podczas gdy limity w całym okresie życia ograniczają kwotę, o jaką stopa procentowa może wzrosnąć w całym okresie kredytowania. Według Zarządu Rezerwy Federalnej praktycznie wszystkie ARM muszą mieć dożywotni limit.

Czego szukać

Zarząd Rezerwy Federalnej zauważa, że ​​jeśli indeks wzrośnie, w większości przypadków wzrośnie również Twoja stopa procentowa, a co za tym idzie, Twoje płatności. Jednak spadek wskaźnika nie zawsze oznacza, że ​​spadną również Twoje płatności i stopa procentowa. Według Rezerwy Federalnej nie wszystkie ARM dostosowują się w dół, dlatego ważne jest, aby przestudiować informacje o pożyczce i zadawać pytania. Rezerwa Federalna twierdzi, że zamiast patrzeć na początkową stopę procentową i miesięczną płatność, należy zamiast tego spojrzeć na roczną stopę procentową lub RRSO. Rezerwa Federalna twierdzi, że jeśli RRSO jest znacznie wyższa niż początkowa stopa procentowa, można oczekiwać, że stopa procentowa i płatności będą również znacznie wyższe po dostosowaniu pożyczki.

  • Zarząd Rezerwy Federalnej: Podręcznik konsumenta na temat kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniuZ siedzibą w Harker Heights w Teksasie, Timothy Onkst pisze o sporcie, kondycji i zdrowiu od 2003 roku. Jego artykuły ukazały się w różnych publikacjach, w tym w magazynie „Texas Roundball, Yahoo Sports, Fox Sports i na innych stronach internetowych.

  • We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy