Co to jest raport kredytowy?

17 lutego 2021
Category: Ocen Kredytowych

Do 20 kwietnia 2021 roku Experian, TransUnion i Equifax będą oferować wszystkim amerykańskim konsumentom bezpłatne cotygodniowe raporty kredytowe za pośrednictwem AnnualCreditReport.com, aby pomóc Ci chronić swoje zdrowie finansowe podczas nagłych i bezprecedensowych trudności spowodowanych przez COVID-19.

W tym artykule:
 • Co znajduje się w raporcie kredytowym i jak go czytać?
 • Jak sporządza się raport kredytowy?Dlaczego Twój raport kredytowy jest ważny?Kiedy powinieneś otrzymać raport kredytowy?Czego szukać w raporcie kredytowymJak informacje zawarte w raporcie kredytowym wpływają na wyniki kredytoweRaport kredytowy to zapis historii zarządzania i spłaty zadłużenia. Działa jak rodzaj raportu, który pożyczkodawcy i inne firmy postrzegają, decydując się na współpracę z Tobą.

  Raport kredytowy zawiera historyczny zapis tego, jak i kiedy płacisz rachunki, ile masz długu i jak długo zarządzasz kontami kredytowymi.

  Pożyczkodawcy i inne firmy mogą korzystać z raportu kredytowego, aby dowiedzieć się więcej o Twoich wcześniejszych doświadczeniach w zakresie zaciągania pożyczek, co pomaga im w podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu. Raporty kredytowe są również wykorzystywane do obliczania twoich ocen kredytowych, weryfikacji twojej tożsamości i do innych celów w pewnych granicach określonych przez prawo federalne.

  Co znajduje się w raporcie kredytowym i jak go czytać?

  Raport kredytowy to czytelna prezentacja danych przechowywanych w elektronicznym pliku kredytowym w jednym z trzech krajowych biur informacji kredytowej (Experian, TransUnion lub Equifax). Informacje przechowywane w pliku kredytowym w każdym biurze są zasadniczo takie same, ale każde biuro inaczej organizuje dane i każdy formatuje raport kredytowy na swój własny sposób.

  Twój raport kredytowy Experian jest podzielony na cztery sekcje:

  Informacje osobiste
  • Twoje pełne imię i nazwisko, wraz z wszelkimi jego odmianami, których mogłeś użyć, starając się o kredyt lub korzystając z niego (na przykład z drugim imieniem lub inicjałem, pseudonimami lub nazwiskami używanymi przed ślubem lub rozwodem lub bez)
  • Twój aktualny adres i inne adresy podane podczas otwierania kont kredytowych.Nazwiska obecnych i byłych pracodawców.Nazwiska wszystkich osób, z którymi w przeszłości wspólnie ubiegaliście się o kredyt.KontaTa sekcja zawiera:

   • Wszystkie otwarte pożyczki i rachunki kart kredytowych oraz miesięczne rekordy płatności dla każdego z nich z maksymalnie siedmiu lat, z odnotowaniem, czy każda płatność została dokonana w terminie, czy też przekroczyła termin jej wymagalności. W przypadku opóźnionych płatności raport kredytowy wskaże, czy były one przeterminowane o 30, 60 lub 90 dni.
   • Zamknięte konta, w tym spłacone pożyczki i konta kart kredytowych zamknięte przez Ciebie lub wystawcę karty, pozostają w raporcie kredytowym przez 10 lat po ich zamknięciu i pokazują do siedmiu lat historii płatności.W stosownych przypadkach rachunki przekazane do windykacji, przejęcia mienia i przejęcia pojazdów lub innych towarów w wyniku braku płatności zostaną również odnotowane w tej sekcji raportu kredytowego.ZapytaniaTa sekcja raportu kredytowego śledzi wnioski firm o raport kredytowy lub ocenę zdolności kredytowej i pozostają one w raporcie kredytowym przez okres do dwóch lat. Experian raportuje zapytania w dwóch sekcjach:

    • Trudne zapytania to prośby o sprawdzenie kredytu związanego z wnioskami o nowy kredyt, taki jak pożyczka lub karta kredytowa.
    • Miękkie zapytania zwykle pojawiają się, gdy raport kredytowy jest sprawdzany z innych powodów, takich jak wstępna kwalifikacja kredytowa lub podczas sprawdzania własnego kredytu. Mogą również wynikać z faktu, że firmy, z którymi już współpracujesz, sprawdzają stan Twojego kredytu.Rejestry publiczneJeśli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości, szczegóły wniosku i jego status (otwarty, zamknięty itp.) Pojawią się w tej sekcji raportu kredytowego, gdzie będą obowiązywać przez siedem lub 10 lat w zależności od rodzaju upadłości. Jeśli nie ma odpowiednich informacji do uwzględnienia, Twój raport kredytowy Experian może nie mieć sekcji Dokumenty publiczne.

     Jak sporządza się raport kredytowy?

     Krajowe biura informacji kredytowej prowadzą miliony historii kredytowych konsumentów na podstawie informacji dostarczonych przez kredytodawców i inne podmioty. Każdy plik zawiera rekordy związane z historią wypożyczania i dokonywania miesięcznych płatności. W celu weryfikacji tożsamości, Twój plik kredytowy zawiera również informacje, takie jak Twoje obecne imię i nazwisko oraz wszelkie inne nazwiska, których używałeś w przeszłości, aktualne i przeszłe adresy oraz datę urodzenia.

     Plik kredytowy nie jest utrwalony – to żywa i oddychająca dokumentacja, która jest stale aktualizowana o najnowsze informacje dostarczane biurom przez pożyczkodawców i inne instytucje. Kiedy firma, taka jak pożyczkodawca, ubezpieczyciel lub potencjalny pracodawca, żąda sprawdzenia kredytu, biuro pobiera istotne i możliwe do ujawnienia przez prawo treści z twoich danych kredytowych i umieszcza je w zorganizowanym dokumencie zwanym kredytem raport.

     Twój raport kredytowy nie zawiera wszystkich danych z Twojego pliku kredytowego – na przykład biura informacji kredytowej mają udokumentowaną Twoją pełną historię płatności, ale zazwyczaj są upoważnione do publikowania tylko rekordów z ostatnich siedmiu lat. Twój raport kredytowy nie może być również przekazany każdemu; istnieją ścisłe ograniczenia co do typów firm, które mogą sprawdzić Twój kredyt i kiedy mogą to zrobić.

     Firmy, które dostarczają informacje do biur nie są prawnie zobowiązane do tego, ale większość z nich co miesiąc raportuje stan kont do jednego lub wszystkich trzech biur kredytowych. Experian prowadzi raporty kredytowe dla ponad 220 milionów konsumentów w USA

     Dlaczego Twój raport kredytowy jest ważny?

     Dane w raporcie kredytowym to surowiec używany do tworzenia ocen kredytowych, ważnych liczb, które mogą mieć duży wpływ finansowy na Twoje życie.

     Jeśli Twój raport kredytowy pokazuje długą historię terminowych płatności, może to oznaczać, że masz wyższe wyniki kredytowe, które pomogą Ci uzyskać karty kredytowe i pożyczki na korzystniejszych warunkach. I odwrotnie, opóźnienia w płatnościach, bankructwo i podobne znaki w raportach kredytowych mogą prowadzić do niższych wyników kredytowych i utrudniać uzyskanie zgody na karty kredytowe i pożyczki lub spowodować, że pożyczkodawca naliczy wyższe oprocentowanie.

     Ponadto raport kredytowy może ujawnić nieautoryzowaną działalność kredytową związaną z kradzieżą tożsamości. Zapytania kredytowe i nowe konta pożyczkowe lub kredytowe, których nie znasz, mogą wskazywać na oszukańczą działalność. Regularne przeglądanie raportów kredytowych może pomóc w wykryciu podejrzanej aktywności i szybszym rozwiązaniu jej.

     Kiedy powinieneś otrzymać raport kredytowy?

     Dobrym pomysłem jest sprawdzenie raportów kredytowych na dwa do trzech miesięcy przed złożeniem ważnego wniosku kredytowego, na przykład o kredyt hipoteczny na dom lub samochód. Dokładnie przejrzyj swoje raporty, aby upewnić się, że rozpoznajesz wszystkie wymienione konta, a informacje dotyczące salda i płatności są zgodne z Twoimi dokumentami finansowymi. Jeśli w Twoim raporcie kredytowym jest coś, co Twoim zdaniem jest niedokładne, możesz złożyć spór, aby to poprawić.

     Dobrą praktyką jest również przeglądanie raportu kredytowego z każdej agencji informacji kredytowej co najmniej raz w roku. Skojarzenie kontroli raportu kredytowego z innym wydarzeniem w Twoim życiu – takim jak święta Nowego Roku lub urodziny – może pomóc Ci zapamiętać. Możesz otrzymać bezpłatny raport kredytowy bezpośrednio od Experian co 30 dni i bezpłatny raport co 12 miesięcy od każdego z trzech krajowych biur kredytowych na AnnualCreditReport.com. (Do kwietnia 2021 r. Możesz co tydzień otrzymywać bezpłatny raport kredytowy od trzech biur kredytowych z AnnualCreditReport.com.)

     Zgodnie z federalną ustawą o uczciwej sprawozdawczości kredytowej, kwalifikujesz się również do dodatkowych bezpłatnych raportów kredytowych, jeśli odmówiono ci kredytu, zatrudnienia lub ubezpieczenia na podstawie twoich informacji kredytowych. Aby to wykorzystać, skontaktuj się z firmą, która odmówiła Ci obsługi, i poproś o nazwę i dane kontaktowe biura informacji kredytowej, od którego uzyskała Twoje dane. Skontaktuj się z tym biurem w ciągu 60 dni, korzystając z podanych informacji, aby otrzymać bezpłatny raport kredytowy.

     Czego szukać w raporcie kredytowym

     Podczas sprawdzania raportu kredytowego warto wykonać następujące czynności:

     • Upewnij się, że rozpoznajesz wszystkie konta wymienione w raporcie. Jeśli nie, skontaktuj się z pożyczkodawcą wymienionym dla tego konta, aby dowiedzieć się, co się dzieje i sprawdzić, czy nie ma możliwości kradzieży tożsamości.
     • Upewnij się, że informacje o stanie konta są prawidłowe dla Twoich kont. Jeśli tak nie jest, zacznij od skontaktowania się z pożyczkodawcą z zapytaniem o rozbieżność, a następnie zainicjuj spór. Sprawdź wskaźnik wykorzystania kredytu na każdym rachunku kredytu odnawialnego. Aby to zrobić, podziel zgłoszone saldo każdego z nich przez jego limit kredytowy, a następnie pomnóż przez 100, aby uzyskać procent. Możesz również obliczyć ogólny wskaźnik wykorzystania, dzieląc sumę wszystkich swoich sald przez sumę wszystkich ich limitów kredytowych. Pamiętaj, aby utrzymać współczynnik wykorzystania poniżej 30% na kontach indywidualnych i ogólnie.Jak informacje zawarte w raporcie kredytowym wpływają na wyniki kredytowe

      Z wyjątkiem twoich danych osobowych, wszystko, co znajduje się w twoich raportach kredytowych, może potencjalnie wpłynąć na twoje wyniki kredytowe, przy czym historia płatności i wykorzystanie kredytu to dwa najważniejsze czynniki.

      Kredytodawcy lubią widzieć zdrowe połączenie dobrze zarządzanych kont, takich jak karty kredytowe, pożyczka samochodowa i hipoteka, więc dobra kombinacja kredytów może również pozytywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową.

      Twój raport kredytowy może pomóc ci zrozumieć informacje, które wpływają na twoje wyniki kredytowe i może być podstawą planu poprawy zdolności kredytowej.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy