Co to jest zwrot pieniędzy za pomocą Escrow

Co to jest zwrot pieniędzy za pomocą Escrow
16 października 2020
Category: Które Mogą

Użyteczne miejsca

Rachunki powiernicze to wygodny sposób dla wszystkich stron zaangażowanych w proces pożyczki, aby zapewnić terminowe opłacenie niezbędnych rachunków, które należy opłacić w celu ochrony nieruchomości.

Kupując dom, najprawdopodobniej usłyszysz, że musisz prowadzić rachunek powierniczy w swojej firmie hipotecznej. Niektórzy ludzie są zdezorientowani, gdy to słyszą, ponieważ istnieją dwa różne rachunki o znaczeniu escrow dla każdego, z którym będziesz mieć do czynienia – jedno przed zamknięciem, a drugie po. Przed zamknięciem wpłacisz swoje zarobione pieniądze (pieniądze na utrzymanie domu przed zamknięciem) na rachunku powierniczym. W momencie zamknięcia saldo depozytu jest zwracane użytkownikowi.

Innym rodzajem rachunku powierniczego, którego będziesz potrzebować, jest konto założone przez dostawcę kredytu hipotecznego, aby płacić podatki od nieruchomości i rachunki za ubezpieczenie domu po zamknięciu kredytu hipotecznego. Będziesz regularnie dokonywać płatności escrow na to konto, a Twoja firma obsługująca kredyty hipoteczne wykorzysta te środki, aby opłacić rachunki za Ciebie.

Ale czasami możesz skończyć z większą ilością pieniędzy na rachunku powierniczym, niż potrzebujesz, aby opłacić te rachunki. Istnieje wiele powodów, dla których może się to zdarzyć od czasu do czasu. Kiedy to się stanie, jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu depozytu. Postępując zgodnie z odpowiednimi krokami, możesz poprosić dostawcę usług hipotecznych o zwrot tych nadwyżek.

Co to jest rachunek powierniczy?

Po zamknięciu kredytu hipotecznego firma obsługująca kredyty hipoteczne założy konto bankowe znane jako rachunek powierniczy. Celem tego konta jest przechowywanie środków na opłacenie podatków od nieruchomości i rachunków za ubezpieczenie domu. Firma robi to, aby chronić swoje interesy w Twoim domu, zapewniając terminowe opłacanie niezbędnych rachunków.

Dalsze zrozumienie „czym jest rachunek powierniczy” zaczyna się od zrozumienia terminologii. Termin escrow oznacza osobę trzecią, która posiada przedmiot, a następnie działa na nim, gdy spełnione są określone warunki. W tej sytuacji bank jest stroną trzecią przechowującą Twoje pieniądze i opłaca Twoje rachunki, gdy nadejdzie czas ich odbioru.

Ustawa o procedurach rozliczania nieruchomości (RESPA), uchwalona przez Kongres w 1974 r., Reguluje rachunki powiernicze. Ustawa zezwala firmie hipotecznej na zatrzymanie 1/12 płatności z tytułu podatków od nieruchomości, składek na ubezpieczenie domu. Ponadto pozwala firmie zachować do dwóch miesięcy dodatkowe płatności escrow jako zabezpieczenie w celu zapewnienia, że ​​rachunki nie są zaległe.

Co to jest zwrot depozytu?

Z powodu RESPA, fundusze escrow są ograniczone kwotą twoich pieniędzy, które mogą być tam przechowywane. Kiedy kwota pieniędzy na koncie przekracza następną płatność plus dwa miesiące płatności, masz prawo zażądać zwrotu tych pieniędzy. RESPA idzie dalej, mówiąc, że nadwyżka musi przekraczać 50 USD, abyś mógł zażądać zwrotu. Jeśli jest niższa, firma obsługująca kredyty hipoteczne może zatrzymać pieniądze na przyszłe rachunki.

Ponadto zwrot pieniędzy za pomocą depozytu może nastąpić, gdy całkowicie spłacisz kredyt hipoteczny. Pozostałe środki na koncie muszą zostać zwrócone. Niektóre stany płacą również odsetki od środków na rachunkach depozytowych, co może powodować nadwyżkę i konieczność zwrotu.

Niektóre z najczęstszych powodów zwrotu depozytu poza wymienionymi powyżej obejmują obniżenie rachunków podatkowych, zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego na lepszą stawkę, nadpłatę w momencie zakupu lub ten sam rachunek płacony przez Ciebie i firmę hipoteczną oraz zwracane saldo do firmy.

Nie ma ograniczeń co do wielkości zwrotu, który możesz otrzymać, co ma sens, ponieważ są to Twoje pieniądze. Jedynym ograniczeniem jest to, że kwota musi przekraczać 50 USD. RESPA wymaga, aby pożyczkodawca zwrócił Ci środki w ciągu 30 dni od przeprowadzenia analizy i stwierdzenia nadwyżki.

Jak obliczyć kwotę escrow

W większości sytuacji obliczenie zwrotu środków za pomocą usługi Escrow jest dość proste. Najpierw musisz dowiedzieć się, jaka powinna być Twoja miesięczna płatność Escrow. Twoja płatność jest połączeniem podatków od nieruchomości i rachunków za ubezpieczenie domu. Ponieważ te liczby są roczne, musisz podzielić każdą z nich przez 12, aby uzyskać stawkę miesięczną. Gdy to zrobisz, zsumuj je i otrzymasz miesięczną kwotę płatności Escrow.

Następnym krokiem jest rozważenie kwoty amortyzacji, którą pożyczkodawca może zatrzymać w ramach RESPA. Odpowiada to dwumiesięcznym płatnościom. Weź miesięczną płatność i pomnóż ją przez trzy, aby uwzględnić płatność za następny miesiąc oraz dwumiesięczną poduszkę. Otrzymana kwota to całkowita kwota, jaką firma obsługująca kredyty hipoteczne może przechowywać na Twoim rachunku powierniczym.

Weź tę liczbę i porównaj ją z faktycznym saldem na koncie. Jeśli kwota na koncie wynosi 50 USD lub więcej niż kwota, którą wyliczyłeś, możesz kwalifikować się do zwrotu pieniędzy. Ponownie, nie ma ograniczeń co do kwoty zwrotu, jaki możesz otrzymać. Jedynym ograniczeniem jest to, że musi być większa niż 50 USD.

Jeśli nie spieszysz się z odzyskaniem środków, zawsze możesz poczekać kilka miesięcy. Większość pożyczkodawców przeprowadza analizę depozytu kilka razy w roku, a firma zauważy nadwyżkę. Ale jeśli chcesz teraz otrzymać pieniądze, masz do nich prawo na mocy RESPA i możesz o nie poprosić, kontaktując się z firmą obsługującą kredyty hipoteczne.

Ostatnie słowo

Rachunki powiernicze to wygodny sposób dla wszystkich stron zaangażowanych w proces pożyczki, aby zapewnić terminowe opłacenie niezbędnych rachunków, które należy opłacić w celu ochrony nieruchomości. Ponieważ pieniądze na koncie są przeznaczone na przyszłe płatności, sytuacja może się zmienić i na koncie może pojawić się nadwyżka pieniędzy. Jeśli okaże się, że saldo jest wyższe niż to, co musisz mieć pod ręką, zawsze możesz skontaktować się z pożyczkodawcą i poprosić o zwrot środków za pomocą Escrow. Firma będzie miała 30 dni na dostosowanie się, o ile nadwyżka przekracza 50 USD.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy