Czeladź może stracić unijną dotację na modernizację zabytku techniki

Czeladź może stracić unijną dotację na modernizację zabytku techniki
27 lipca, 2020
Category: inne

Czeladź (Śląskie) może stracić ponad dziesieciu mln zł unijnej darowizny na modernizację budynku elektrowni po dawnej kopalni „Saturn”. Powodem są nieprawidłowości po przygotowanej przy 2008 roku kalendarzowego dokumentacji projektowej.

Na temat sprawie władze miasta powiadomiły prokuraturę i prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

„Robimy calosc, by tę dotację uratować, ale błędy jakie popełniono podczas przyrzadzania całego planu są poważne i mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla miasta w przyszłości” a mianowicie podkreśliła po środę wojewoda Czeladzi Teresa Kosmala.

W początku owego roku podczas przygotowania funkcje przetargowej okazało się, że dokumentacja projektowa, która dzierzy stanowić spójną i integralną część przetargu zawiera sporo nieprawidłowości a takze błędów, również w samym projekcie. Np. zarówno w opisie oraz rysunkach wskazani są konkretni producenci a takze dostawcy materiałów i wyrobów budowlanych z uwzględnieniem katalogów znaków towarowych. „Jest to rażące naruszenie prawa zamówień publicznych” – podkreśliła Kosmala.

Z tego powodu Zakład Budynków Komunalnych, który został wyznaczony w charakterze inwestor zastępczy do realizacji projektu, nie może rozpocząć procedury przetargowej w trybie zamówienia publicznego.

W piśmie skierowanym do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych władze miasta wskazują na osiem kolejnych poważnych błędów, które ich wedlug zostały popełnione podczas procedury wyłonienia twórcy dokumentacji projektowej adaptacji budynku elektrowni. 1 z nich dotyczy samego trybu wyłonienia wykonawcy. Komisja przetargowa wybrała tryb zapytania o cenę, a powinna ogłosić aukcja – podkreślają władze.

Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana Zakładowi Budynków Komunalnych 31 grudnia 2008 roku. Pozwolenie w budowę ZBK uzyskał w 2009 r., po czym projekt odłożono na półkę. W listopadzie 2010 r. ówczesny namiestnik złożył moral na dotację unijną az do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W grudniu 2011 r., kiedy aktualne władze metropolie podpisały porozumienie z marszałkiem województwa co do dofinansowania modyfikacji budynku, okazało się, że przygotowana 3 lata wcześniej dokumentacja zawiera liczne błędy. Pod poważnym znakiem pytania stanął przetarg na wyłonienie wykonawcy całej inwestycji, której łączny wydatek to wiecej niz 12 mln zł (z czego przeszlo 10 mln zł to dotacja z Unii, natomiast reszta a mianowicie środki własne gminy).

Chcąc ratować dotację i całą inwestycję władze miasta zwróciły się sluzace do marszałka wraz z prośbą o przedłużenie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji. Został on przedłużony do 2 czerwca br. Jednocześnie podjęto rozmowy sposród wykonawcą dokumentacji w celu usprawnienia błędów, w tej chwili nie przyniosły skutków.

Gmach elektrowni powstał w 1903 roku jako część zachowanego do dziś kompleksu kopalni „Saturn” jak i równiez do 1996 roku służył celom przemysłowym. To unikatowy na skalę europejską przykład budownictwa przemysłowego i wartosciowy element dziedzictwa kulturowego.

Wraz z chwilą przejęcia przez miasteczko w 2004 roku był już mocno zniszczony. Przeprowadzony rok później doraźny odnowienie był glównym od swoim powstania i pozwolił uruchomić w nim galerię sztuki. Budynek jednak nie zaakceptowac został wówczas przystosowany do współczesnych wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Część przedmiotu poza salą maszyn a mianowicie gdzie mieści się wystawa – jest niedostępna. Przy piwnicach do dziś zalega olej mechaniczny, który przedostaje się przez spękane mury do terenu.

Projekt realizacji i modyfikacji elektrowni zakładał dostosowanie przedmiotu do współczesnych standardów uzytecznych, sanitarnych i bezpieczeństwa sposród zachowaniem unikatowego, poprzemysłowego zakresu budynku. Miejsca dotąd niedostępne miały być adoptowane dzieki ekspozycje, hale magazynowe, warsztaty artystyczne, salę multimediów, informację turystyczną oraz baza.

Celem planu była znacząca poprawa wzoru obsługi rosnącego ruchu turystycznego, warunków kierowania imprez towarzyszących działalności mieszczącej się przy budynku „Elektrowni” Galerii Sztuki Współczesnej po plenerze, a związanych ze Szlakiem Zabytków Techniki Woj. Śląskiego. (PAP)

kon/ ls/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy