Europejski nadzór bankowy niezgodny z uprawnieniem?

Europejski nadzór bankowy niezgodny z uprawnieniem?
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Różne traktowanie na forum Europejskiego Przegladu Bankowego (EBA) krajów zza strefy ó i reprezentującego przyszły nadzór bankowy Eurolandu EBC jest nie az do usprawiedliwienia – wynika z opinii służb prawnych Porady UE o propozycjach KE, do której dotarła PAP.

Chodzi o wrześniową propozycję Komisji Europejskiej zmian w rozporządzeniu o EBA, którą KE zaprezentowała wraz z propozycją utworzenia wspólnego dozoru bankowego w strefie ó, otwartego w kraje zza euro. EBA zrzesza nadzorców bankowych z 27 krajów UE jak i równiez na jej forum rozstrzygane są znaczny np. między nadzorami krajów, z których pochodzą banki-matki, a nadzorami ich banków-córek, które w Polsce stanowią około 67 proc. sektora bankowego.

Z refleksji służb prawniczych Rady UE wynika, że _ nie do usprawiedliwienia _ wydaje sie – wynikająca z propozycji Komisji Europejskiej – różnica w traktowaniu krajów zza euro i reprezentującego wspólny nadzór EBC w mediacjach na forum internetowym EBA. _ Kompetentne władze krajów zza strefy euro będą związane decyzjami EBA (w obrebie mediacji), gdy EBC nie zaakceptowac będzie związany decyzjami EBA, będzie miał jedynie obowiązek „dostosuj się, albo uzasadnij, czemu się nie dostosujesz” (z ang. comply or explain) _ – czytamy w akcie.

Oznaczałoby to, że kraje spoza strefy euro musiałyby dostosować się do woli EBA w zakresie mediacji wraz z EBC, gdy EBC nie zaakceptowac musiałby się do tych propozycji bezwzględnie stosować.

Wcześniej _ Financial Times _ powołując się na tę samą opinię podał, że plan utworzenia wspólnego nadzoru bankowego w strefie euro jest niezgodny wraz z prawem. Zamiar utworzenia nadzoru wykracza pomijajac dopuszczalne uprawnieniem możliwości przemian w regulach zarządzania w Europejskim Agencji bankowej Centralnym (EBC) – wyciągnął wniosek _ FT _.

Czytaj więcej [ ( http://static1./i/h/228/m245988.jpg ) ] (http://www./gospodarka/wiadomosci/artykul/nadzor;bankowy;na;szczycie;mozliwa;decyzja;o;opoznieniu,152,0,1179544.html)*Nadzór bankowy w swiezym roku. „To nierealne” *Europejski nadzór nad 6 tysiącami banków ma być omawiany na szczycie jako pierwszy element zacieśniania Eurolandu. Według tej refleksji, do której również dotarła PAP, panstwa spoza euro mogą mieć prawo głosu przy projektowaniu, a nie przy podejmowaniu decyzji wspólnego nadzoru przy EBC.

Wedlug wrześniową propozycją Komisji Europejskiej nowy nadzór bankowy nad sześcioma tysiącami banków po strefie ó ma się znaleźć właśnie w gestii EBC.

_ Służby sadowe doszły sluzace do wniosku, że bez zmiany traktatów UE niemożliwe będzie przydzielenie radzie wspólnego przegladu w EBC jakichkolwiek formalnych uprawnień do podejmowania wyborów _ a mianowicie pisze brytyjski dziennik.

Ponadto kraje spoza strefy ó, które zechcą przystąpić az do wspólnego dozoru, z prawnego punktu widzenia nie będą też mogły głosować nad jakimikolwiek decyzjami EBC, a to centralny postulat Szwecji i Naszego kraju.

_ FT _ przyznaje, że duże rozbieżności w opiniach prawnych różnych instytucji UE są zjawiskiem powszednim. W tym przypadku dyplomaci wskazują jednakze, że rozbieżne interpretacje mogą skomplikować wysiłki na rzecz rozwiania wielkich obaw niektórych krajów co do wspólnego nadzoru.

Czytaj więcej [ ( http://static1./i/h/2/m95746.jpg ) ] (http://www./gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/nadzor;bankowy;ue;powstanie;pozniej;przez;niemcy,182,0,1180086.html)*Niemcy wyhamują całą Unię? Zwlekają z kluczową reformą *Coraz bardziej wątpliwe jest, że nowy mechanizm zacznie funkcjonować na początku 2013 roku. Unia bankowa i do niej pierwszy detal, czyli wspólny nadzór bankowy, będą głównymi tematami szczytu UE po Brukseli obecnie i jutro.

Gazeta dodaje, że pochodząca z Wskazówki UE opinia może powiększyć obawy Niemiec o niezależność polityki monetarnej EBC, kiedy obejmie ona wspólny nadzór. Ponadto może być dodatkowym argumentem, by nie spieszyć się z jego wdrażaniem, co już teraz zada Berlin.

_ Financial Times _ przytacza jednak możliwy pomysł dzieki obejście klopotu podejmowania decyzji przez nieznany nadzór po EBC. _ Może być ustanowiona podpowiedz, która będzie przygotowywać projekty decyzji przegladu, ale tylko jeśli minione słowo będzie należeć az do Rady Prezesów EBC, po której zasiadają kraje euro. To pozwoliłoby krajom spoza euro mieć pełne upowaznienie głosu przynajmniej na etapie organizowania opinii na rzecz zarządu EBC _ a mianowicie czytamy.

Gazeta dodaje, że taka budowa mogłaby być dodatkowo wzmocniona, gdyby EBC dobrowolnie delegował zadania. Jednak urzędnicy, z którymi rozmawiał _ FT _ ocenili, że kraje spoza ó mogą nie zaakceptowac być _ pod wrażeniem _ perspektywy prawa głosu w radzie, która nie zaakceptowac może podejmować decyzji.

Przy ekspertyzie poruszono też problem wdrażania woli wspólnego nadzoru. Cytując analityków, _ FT _ zadaje pytanie na temat to, lub EBC będzie miał władzę _ podstawowego decydenta _ wobec siedemnastu różnych krajowych systemów nadzorczych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy