Firmy ogólnobudowlane w Polsce. Branży grozi zapaść

27 lipca, 2020
Category: system gospodarczy

W zamian wzmocnienie sektora budownictwa dzięki inwestycjom związanym z Euro 2012, pojawiło się ryzyko upadłości mnóstwo firm, zapaści branży jak i równiez utraty nawet 150 tys. miejsc pracy w ponizszym sektorze a mianowicie alarmują przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Marek Michałowski zwraca uwagę na zbiór niekorzystnych procesów, które mogą doprowadzić az do dramatycznej sprawy w polskim budownictwie. Rozchodzi o groźbę upadłości mnóstwo firm jak i równiez zwalnianie pracowników na dużą skalę.

Zdaniem członków PZPB, najważniejsze zmartwienia, z którymi boryka się ta branża, to zwlaszcza rosnące straty ponoszone za posrednictwem firmy ogólnobudowlane na wykonywanych kontraktach infrastrukturalnych. Podkreślili, że wynikają one głównie wraz z wzrostu wartosci materiałów, metrów. in. asfaltu i kruszywa. Sytuację wykonawców dodatkowo pogarsza brak możliwości indeksacji ceny kontraktowej, zas także częste odmowy rozliczania prac pomocniczych czy zamiennych.

Istotnym faktorem dramatycznie pogarszającym sytuację budownictwa są narastające należności, które powodują ogromne zatory płatnicze, co w nastepstwie niejednokrotnie wiedzie do upadłości generalnych wykonawców i podwykonawców – dodano w komunikacie.

Według przedstawicieli branży, by uzdrowić sytuację, konieczne jest odejście od momentu stosowania po przetargach najniższej ceny jak jedynego sprawdzian, na rzecz przetargu dwustopniowego. Pierwotnym etapem – ich zdaniem – powinna być prekwalifikacja firm. _ – Wówczas inwestor wybiera kilku wykonawców, oceniając pierwotnego kompetencje, potencjał i zaplecze finansowe _ – stwierdził Michałowski.

Dodał, że tego typu system zapewnia, iż do złożenia oferty dopuszczane są tylko te firmy, które są przygotowane technicznie, kompetencyjnie i finansowo do uczestniczenia w naprawde dużych projektach. Tymczasem w Polsce w dużych przetargach infrastrukturalnych startowały spólki _ egzotyczne, niedoświadczone, nie mające oraz kompetencji, oraz zaplecza finansowego, aby sobie poradzić _ – podkreślił.

Przewodniczący Wskazówki PZPB Piotr Kledzik podkreślił, że potrzebne jest wdrożenie w Polsce, podobnie jak we kazdego krajach unijnych, ustalonego, jednolitego dla konkretnego kraju wzorca kontraktu, zawieranego pomiędzy publicznym inwestorem zamawiającym a wykonawcą.

PZPB to ogólnopolska organizacja zrzeszająca sto największych przedsiebiorstw z branży budowlanej, innymi slowy ok. 70 proc. potencjału budowlanego sektorze krajowego. Związek reprezentuje zarówno interesy największych firm budowlanych działających dzieki krajowym sektorze budowlanym, jakim sposobem też spólek małych i średnich.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy