Inflacja będzie stopniowo spadać. To prognoza RPP

27 lipca, 2020
Category: system gospodarczy

W najbliższych miesiącach inflacja będzie się powoli obniżać – ocenia Wskazówka Polityki Pieniężnej. RPP pozostawiła stopy oprocentowania na niezmienionym poziomie, ale nie wyklucza, że mogą one zostać zmienione.

Rada wskazała w komunikacie po wrześniowym posiedzeniu, że obniżeniu inflacji może zagrozić obserwowany w ostatnim czasie wzrost cen surowców dzieki rynkach światowych.

_ Rada postanowiła utrzymać stopy oprocentowania NBP na niezmienionym poziomie. Jeśli napływające informacje będą potwierdzały dalsze osłabienie koniunktury gospodarczej, zas ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej będzie ograniczone, Wskazówka rozważy dopasowanie polityki pieniężnej _ a mianowicie czytamy po komunikacie RPP.

Prezes NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Marek Belka pytany na środowej konferencji prasowej, badz Rada rozważy na następnym posiedzeniu obniżenie stóp procentowych, odpowiedział, że jest taka możliwość. _ – Jednak czy to nastąpi jak i równiez kiedy – takiego zobowiązania w tej chwili nie istnieje. Natomiast takowa możliwość została otwarta _ – powiedział.

RPP dzieki wczorajszym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe dzieki niezmienionym poziomie:
a mianowicie referencyjna stawka procentowa NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO wynosi wciaz 4, 75 proc. po skali rocznej,
a mianowicie stopa lombardowa – 6, 25 proc.,
– depozytowa – 3, 25 proc.,
– zas redyskonta weksli – 5, 00 proc.

_ – Jedną z cech rzetelnej polityki pieniężnej jest do niej stabilność, przewidywalność i brak – że tak powiem – gwałtownych skoków przy bok: po górę, w dół. (… ) Jakieś radykalne zmiany w jedną i drugą stronę to nie jest sprawa, którą dzieki ogół bazy centralne lubią, a jak i równiez my się do tejze grupy zaliczamy _ a mianowicie dodał prezes NBP.

Producentów Belka ocenił, że RPP otrzyma zasadnicze informacje dotyczące perspektyw produkcji w listopadzie wraz z nową projekcją postepu PKB i inflacji. Nie wykluczył jednakze, że informacje _ potwierdzające niekorzystne nurty, które się zarysowały w gospodarce _, mogą dotrzeć do Rady wcześniej a mianowicie już przy październiku.

Pytany, czy ewentualne obniżki stóp nie będą spóźnione, Belka wyjaśnił, że miałyby ów kredyty wpływ w sytuację gospodarczą w mozliwosci kilku kwartałów. _ – Tak naprawdę istotna poprawka polityki pieniężnej nastąpiła dzieki początku 2011 r., gdy nastąpiły cztery podwyżki na 25 punktów bazowych. To miało okreslone znaczenie; myślę, że bez tej zmiany dzisiaj stawka inflacji byłaby istotnie wyższa _ – powiedział Belka.

Jak przypomniała w komunikacie Rada, przy lipcu inflacja CPI obniżyła się az do 4, 0 proc., pozostając jednak powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi dwa, 5 proc. (z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 punkt procentowy po górę badz w dół – PAP). Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i ciepla utrzymała się na tym samym poziomie. Równocześnie utrzymały się podwyższone przewidywania inflacyjne gospodarstw domowych.

RPP odnotowała, że aktywność gospodarcza na świecie pozostaje na niewielkim poziomie, zas recesji w strefie ó towarzyszy umiarkowany wzrost aktywności w Stanach Zjednoczonych. Spadło także tempo postepu gospodarczego po krajach wschodzących, a mniejsze tempo aktywności gospodarczej dzieki świecie sprzyjało obniżeniu się inflacji po wielu krajach.

_ – Dane na temat PKB w Polsce wskazują, że wzrost ekonomiczny w II kw. spowolnił silniej niż oczekiwano. Obniżeniu uległa zarówno dynamika konsumpcji, jak i tempo wzrostu inwestycji, w tym lokaty przedsiębiorstw. (… ) Spowolnieniu gospodarczemu towarzyszyło stopniowe osłabianie się dynamiki akcji kredytowania dla przedsiębiorstw. W dalszym ciągu spowalniała też fabula kredytowa gwoli gospodarstw domowych, na co złożył się dalszy spadek wartości kredytów konsumpcyjnych oraz niższa dynamika kredytów mieszkaniowych, w niniejszym spadek kredytów walutowych _ – napisano w komunikacie.

Czytaj więcej w Dodaj wykresy sluzace do Twojej witryny www

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy