ING BSK: O odcieniu ujemnym wpływ obniżki stóp na wynik odsetkowy to 50-80 mln zł w br.

ING BSK: O odcieniu ujemnym wpływ obniżki stóp na wynik odsetkowy to 50-80 mln zł w br.
Author:
27 lipca, 2020
Category: gielda

„W opinii zarządu banku, w chwili obecnej nie jawi sie byc możliwe pewne oszacowanie zlego wpływu pogorszenia sytuacji gospodarki kraju w Polsce wynikającego z epidemii koronawirusa, zmienności na rynkach finansowych (w tym walutowym) oraz zmian w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym zaoferowania klientom możliwości zawieszenia rat kredytowych) na przyszłe wyniki finansowe, w szczególności na stopien kosztów ryzyka” – odczytujemy w komunikacie.

Zarząd banku uobecni zaktualizowaną informację dotyczącą wpływu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19 dzieki działalność agencji bankowej i jego spółek zależnych w raporcie finansowym zbytnio I kwartał 2020 r., dodano.

Bank i jego spółki zależne zachowują dobrą jak i równiez stabilną sytuację płynnościową jak i równiez kapitałową, podkreślono.

„Bank oraz jego spółki zależne zachowują ciągłość operacyjną, a wszystkie kluczowe przebiegi odbywają się bez zakłóceń. W związku z dojsciem ograniczeń po działaniu pinakoteki handlowych a takze zamknięciem szkół i przedszkoli, 26 marca 2020 r. 37 placówek (z 316 ogółem) było zamkniętych. Pozostałe oddziały były otwarte w zmniejszonym formacie godzinowym. 70% pracowników, poza tymi pracującymi w oddziałach, wykonuje swe obowiązki w sposób zdalny pracując z domu” – czytamy także.

Pula podał, że zauważa postępującą zmianę w strukturze oszczędności klientów szczególowych, polegającą w przesunięciu środków z produktów pozabilansowych w produkty bilansowe oraz przewiduje mniejszej aktywności klientów, w niniejszym niższej sprzedaży produktów finansowych.

„Zarząd agencji bankowej analizuje na bieżąco obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu przede wszystkim ochronę interesów aktualnych klientów banku oraz własnego przedsiębiorstwa. Zarząd banku planuje w aktywny sposób dostosowywać swoje polityki i procedury do panujących warunków gospodarczych” – podkreślono.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Swoim głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa wspólnie banku wyniosły 158, 61 mld zł na koniec 2019 r.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy