Jakie jest znaczenie zarządzania finansami?

17 lutego 2021
Category: Jest Dla Ciebie

Jakie jest znaczenie zarządzania finansami?

Zarządzanie finansami to jeden z najważniejszych aspektów w biznesie. Aby rozpocząć lub nawet prowadzić udany biznes, potrzebujesz doskonałej wiedzy z zakresu zarządzania finansami. Czym właściwie jest ta forma zarządzania i dlaczego jest ważna? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Co to jest zarządzanie finansami?Zarządzanie finansami odnosi się do planowania strategicznego, organizowania, kierowania i kontrolowania przedsięwzięć finansowych w organizacji lub instytucie. Obejmuje również stosowanie zasad zarządzania do aktywów finansowych organizacji, jednocześnie odgrywając ważną rolę w zarządzaniu podatkami. Przyjrzyj się zaangażowanym celom:

 • Utrzymanie wystarczającej podaży funduszy dla organizacji;
 • Zapewnienie akcjonariuszom organizacji dobrych zwrotów z inwestycji;Optymalne i efektywne wykorzystanie środków;Tworzenie prawdziwych i bezpiecznych możliwości inwestowania.Zarządzanie finansowe również składa się z pewnych elementów. Obejmują one:

  • Planowanie finansowe: jest to proces obliczania kwoty kapitału wymaganego przez organizację, a następnie określania jego alokacji. Plan finansowy zawiera pewne kluczowe cele, którymi są:
   • Określenie wymaganego kapitału;
   • Określenie organizacji i struktury kapitału;Opracowanie polityki i przepisów finansowych organizacji.Kontrola finansowa: jest to jedna z kluczowych czynności w zarządzaniu finansami. Jego główną rolą jest ocena, czy organizacja spełnia swoje cele, czy nie. Kontrola finansowa odpowiada na następujące pytania:
    • Czy aktywa organizacji są wykorzystywane kompetentnie?
    • Czy aktywa organizacji są bezpieczne?Czy kierownictwo działa w najlepszym interesie finansowym organizacji i kluczowych interesariuszy?Podejmowanie decyzji finansowych: obejmuje inwestycje i finansowanie w odniesieniu do organizacji. Ten dział podejmuje decyzje o tym, w jaki sposób organizacja powinna pozyskać środki finansowe, czy powinna sprzedać nowe akcje, czy też jak rozdzielić zysk. Działem zarządzania finansami w każdej firmie zarządza kierownik finansowy. Dział ten pełni wiele funkcji, takich jak:

     • Obliczanie wymaganego kapitału: kierownik finansowy musi obliczyć ilość funduszy potrzebnych organizacji. Zależy to od polityki firmy w zakresie spodziewanych wydatków i zysków. Wymaganą kwotę należy oszacować w taki sposób, aby zwiększyć zdolność zarobkową organizacji.
     • Tworzenie struktury kapitału: Po oszacowaniu ilości kapitału, którego potrzebuje firma, należy utworzyć strukturę kapitału. Obejmuje to analizę kapitału dłużnego w perspektywie krótko- i długoterminowej. Zależy to od wielkości kapitału, jaki posiada firma, oraz kwoty, którą należy pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Inwestowanie kapitału: każda organizacja lub firma musi inwestować pieniądze, aby pozyskać większy kapitał i uzyskiwać regularne zyski. Dlatego menedżer finansowy musi zainwestować środki organizacji w bezpieczne i dochodowe przedsięwzięcia. Alokacja zysków : Po osiągnięciu przez organizację znacznego zysku netto, obowiązkiem menedżera finansowego jest jego efektywna alokacja. Może to obejmować zatrzymanie części zysku netto na nieprzewidziane wydatki, innowacje lub ekspansję, podczas gdy inna część zysku może zostać wykorzystana na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Efektywne zarządzanie pieniędzmi: Dział ten jest również odpowiedzialny za efektywne zarządzanie pieniędzmi firmy. Pieniądze są w firmie potrzebne do różnych celów, takich jak wypłata wynagrodzeń i rachunków, utrzymywanie zapasów, wywiązywanie się z zobowiązań oraz zakup wszelkich materiałów lub sprzętu. Kontrola finansowa: kierownik finansowy nie tylko musi planować, organizować i pozyskiwać fundusze, ale musi również kontrolować i analizować finanse firmy w perspektywie krótko- i długoterminowej. Można to zrobić za pomocą narzędzi finansowych, takich jak prognozowanie finansowe, analiza wskaźników, zarządzanie ryzykiem oraz kontrola zysków i kosztów.Dlaczego zarządzanie finansami jest ważne?Ta forma zarządzania jest ważna z różnych powodów. Spójrz na niektóre z tych powodów:

      • Pomaga organizacjom w planowaniu finansowym;
      • Pomaga organizacjom w planowaniu i pozyskiwaniu funduszy;Pomaga organizacjom w efektywnym wykorzystaniu i alokowaniu otrzymanych lub nabytych środków;Pomaga organizacjom w podejmowaniu krytycznych decyzji finansowych;Pomaga w poprawie rentowności organizacji;Zwiększa ogólną wartość firm lub organizacji;Zapewnia stabilność ekonomiczną;Zachęca pracowników do oszczędzania pieniędzy, co pomaga im w osobistym planowaniu finansowym.Dlaczego warto studiować zarządzanie finansami?
      • Różnorodne możliwości kariery: studiowanie zarządzania finansami otwiera wiele różnorodnych możliwości zawodowych. Może to być sektor prywatny lub publiczny. Niektóre opcje kariery obejmują bankowość inwestycyjną, przedsiębiorczość, analizę finansową, rachunkowość finansową i zarządczą oraz strategiczne zarządzanie finansami. Jest to również korzystne dla osób, które są zainteresowane założeniem własnej firmy. Ukończenie kursu zarządzania finansami lub uzyskanie stopnia finansowego może pomóc ludziom uzyskać awans lub lepszą pracę księgową.
      • Popraw umiejętności interpersonalne: Ukończenie kursu w tej dziedzinie pozwoli ci zbudować lepsze umiejętności komunikacji i pracy zespołowej poprzez rozwijanie relacji z kolegami.
      • Buduje osobowość: Kurs w tej dziedzinie pomaga również w doskonaleniu umiejętności miękkich. Dzieje się tak, ponieważ ludzie, którzy chcą pracować w tym sektorze, muszą być ekstrawertykami i powinni umieć rozmawiać o finansach godzinami. Pomaga to w poprawie ich osobowości, wiedzy i komunikacji.
      • Lepsze perspektywy zatrudnienia: według amerykańskiego Bureau of Labor Statistics (BLS) nastąpił gwałtowny wzrost popytu na stanowiska kierowników ds. Finansów w USA ze względu na „rosnącą gamę produktów finansowych i potrzebę dogłębnej znajomości regionów geograficznych. Potwierdza to dodatkowo fakt, że zapotrzebowanie na kariery w zarządzaniu finansami wzrosło o 14%, kariery w doradztwie finansowym o 32%, a kariery w dziedzinie analizy finansowej o 23%.
      • Wyższe pakiety wynagrodzeń: osoby pracujące w tym sektorze są zwykle bardzo dobrze opłacane, niezależnie od tego, czy jest to poziom podstawowy, czy kierowniczy. Ponadto jest to praca wymagająca wysokich kwalifikacji, na którą zawsze jest zapotrzebowanie, nawet podczas recesji.
      • Rozwój kariery: Zawsze istnieje możliwość rozwoju umiejętności zawodowych i wspinania się po szczeblach kariery. W tej dziedzinie możesz szybko zdobyć dogłębną wiedzę na temat systemów zarządzania finansami i oprogramowania do zarządzania finansami. Jeśli posiadasz tę wiedzę i duże umiejętności, ta dziedzina jest dla Ciebie idealna.Zakres studiów Zarządzanie finansamiUkończenie kursu zarządzania związanego z finansami lub uzyskanie stopnia finansowego oferuje doskonałe możliwości kariery. Spójrz na niektóre z tych różnorodnych opcji kariery:

       • Kierownik firmy;
       • Bankier inwestycyjny;Doradca finansowy;Analityk finansowy;Eksperci finansowi;Menedżerowie finansowi;Osobiste plany finansowe;Analitycy budżetowi;Współpracownik lub dyrektor ds. Relacji inwestorskich;Analityk Kredytowy.Jeśli jesteś zainteresowany kursem w tej dziedzinie, London School of Business and Finance (LSBF) oferuje szereg kursów w tej dziedzinie – Podyplomowy Certyfikat Finansów, Krótkie kursy z Finansów, Online MA w Finansach i Inwestycjach.

        Ten artykuł został napisany przez Varun Mehta i zredagowany przez Amelię Hayward-Cole.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy