Jakie są koszty związane z używaniem karty kredytowej? Oto 3 główne rodzaje opłat i sposoby ich unikania.

17 lutego 2021
Category: Wystawca Karty

Karty kredytowe mogą być największym produktem finansowym, wynalezionym w ostatnim stuleciu, ale nic nie jest idealne. Prawie każda oferowana karta kredytowa nakłada opłaty w różnym czasie i ważne jest, aby znać wspólne koszty posiadania konta karty kredytowej.

Trzy rodzaje opłat za kartę kredytową

Istnieją trzy rodzaje opłat pobieranych od posiadaczy kart kredytowych:

 1. Opłaty za samo posiadanie konta , zwane opłatą roczną lub składką członkowską.
 2. Opcjonalne opłaty za określone rodzaje usług, takie jak przelewy salda lub transakcje zagraniczne.
 3. Opłaty nakładane jako kary za naruszenie regulaminu, takie jak opóźniona płatność.

Przyjrzyjmy się każdemu z tych rodzajów opłat nakładanych na użytkowników kart kredytowych, czego możesz się spodziewać i jak ich uniknąć. Ale najpierw.

Porozmawiajmy o opłatach handlowych

Oprócz opłat nakładanych na posiadaczy kart przez firmę obsługującą karty kredytowe, akceptanci pobierają również opłaty za płatność kartą kredytową, zazwyczaj 2-4% każdej transakcji . Z powodu tych opłat sprzedawcy niektórzy sprzedawcy oferują rabaty gotówkowe.

W niektórych stanach sprzedawcy mogą doliczyć do transakcji dopłatę za kartę kredytową, jednak w innych jest to nielegalne. Nawet stany, w których przepisy zakazują dopłat do kart kredytowych, zazwyczaj zezwalają agencjom rządowym i regulowanym przedsiębiorstwom na dodawanie dopłaty do transakcji kartą kredytową.

Kiedy masz do czynienia z dopłatą za kartę kredytową lub rabatem gotówkowym, zwykle warto zapłacić gotówką lub kartą debetową, aby zaoszczędzić pieniądze.

Nawet jeśli nie określono rabatu gotówkowego lub dopłaty do karty kredytowej, często można wynegocjować lepszą cenę gotówkową przy zakupie drogiego przedmiotu od właściciela małej firmy. Na przykład wykonawca remontu domu może akceptować karty kredytowe, ale często otrzymasz niższą cenę, jeśli poprosisz o rabat gotówkowy.

Nie zapomnij o zainteresowaniu

Innym kosztem korzystania z kart kredytowych mogą być odsetki. To nie są opłaty, to opłaty naliczane przy pożyczaniu pieniędzy.

Płacąc w całości saldo wyciągu co miesiąc, prawie wszyscy wystawcy kart kredytowych zrzekną się jednak tych opłat. Jeśli jednak dokonasz tylko minimalnej płatności, odsetki będą nadal naliczane regularnie.

Przyjrzyjmy się teraz trzem najczęstszym opłatom, na które należy uważać podczas korzystania z karty kredytowej.

Rodzaj opłaty 1 – opłaty roczne

Wiele kart kredytowych pobiera roczną opłatę, która czasami nazywana jest opłatą członkowską.

Na szczęście większość kart kredytowych nie ma rocznej opłaty, ale karty, które mają takie opłaty, zwykle należą do jednej z dwóch grup.

Po pierwsze, istnieją karty premium które oferują większe nagrody i korzyści niż typowe karty bez rocznej opłaty.

Dla tych, którzy są w stanie korzystać z funkcji tych kart premium, opłacenie tych opłat może mieć sens. Ponadto wiele kart z nagrodami premium zniesie pierwszą roczną opłatę jako zachętę do otwarcia konta.

Alternatywnie, niektóre karty przeznaczone dla osób o słabych lub złych kredytach , takie jak karty zabezpieczone, również będą pobierać roczną opłatę. Rynek docelowy dla tych kart wiąże się z większym ryzykiem niewypłacalności, a wystawca karty nakłada roczną opłatę w celu zmniejszenia ogólnych strat.

Niektóre z tych kart nakładają opłaty członkowskie w miesięcznych ratach, podczas gdy inne pobierają opłatę roczną na pierwszym wyciągu z rachunku. Jeśli planujesz otworzyć kartę kredytową z roczną opłatą, upewnij się, że wiesz, kiedy i w jaki sposób wystawca karty pobiera opłatę, aby móc zapłacić w terminie.

Typ opłaty 2 – opcjonalne opłaty za usługi

Istnieje wiele opcjonalnych opłat, które może pobrać wystawca karty kredytowej. Obejmują one:

 • Opłaty za przelew salda
 • Opłaty za zaliczki gotówkowe
 • Opłaty za transakcje zagraniczne

Opłaty za przelew salda

Opłaty te są nakładane, gdy przelewasz saldo z istniejącego konta na inną kartę. Opłaty te wynoszą zwykle od 3% do 5% przelewanej kwoty , a zazwyczaj minimalna opłata wynosi co najmniej 5 USD. Opłata jest dodawana do nowego salda.

Istnieją 2 sposoby uniknięcia opłat za przelew salda:

 1. Znajdź kartę, która nie ma opłaty za przelew salda.
 2. Znajdź alternatywę dla wykonania przelewu salda.

Rozbijmy to trochę bardziej…

Istnieje kilka kart, które nie mają opłat za transfer salda, gdy obowiązuje standardowa stopa procentowa. Ale kiedy patrzysz na karty, które oferują transfery salda 0% APR, jest tylko kilka kart, które nie mają opłat za przelew salda.

Innym sposobem uniknięcia tych opłat jest znalezienie alternatywy dla wykonania przelewu salda. Na przykład wiele kart, które oferują nieoprocentowane finansowanie transferów salda, oferuje to samo w przypadku nowych zakupów.

Jeśli jesteś w stanie sfinansować nowe zakupy, być może będziesz mógł wykorzystać pieniądze, które byś na nie wydał, na spłatę istniejących sald. Może się również okazać, że linia kredytowa pod zastaw domu będzie oferować wystarczająco niskie oprocentowanie, które jest bardziej ekonomiczne niż opłata za transfer salda.

Po prostu upewnij się, że rozważasz swoje opcje i wybierasz najbardziej opłacalną dla siebie opcję, aby nie narazić się głębiej na długi.

Opłaty za zaliczki gotówkowe

Opłaty te są nakładane, gdy używasz swojej karty do wypłaty gotówki z bankomatu. Typowa opłata za zaliczkę w gotówce wyniesie 10 USD lub 5% przelewanej kwoty , w zależności od tego, która z tych kwot jest większa.

Opłaty te są niezależne od wszelkich pobieranych opłat bankomatowych.

Oprócz tych opłat zazwyczaj nakłada się wyższe oprocentowanie zaliczek gotówkowych na te transakcje. Ponadto odsetki są naliczane natychmiast i nie są uchylane, gdy spłacisz w całości saldo wyciągu.

Aby uniknąć opłat za zaliczki gotówkowe , nigdy nie używaj karty kredytowej w bankomacie. Możesz nawet chcieć uniknąć tworzenia numeru PIN do użytku w bankomacie i zadzwonić do wystawcy karty i poprosić o ustawienie limitu zaliczki na zero, aby powstrzymać się od korzystania z tej opcji.

Zamiast korzystać z karty kredytowej w celu uzyskania dostępu do gotówki, lepiej byłoby użyć karty debetowej, która prawdopodobnie będzie miała niższe opłaty i nigdy nie spowoduje naliczenia odsetek.

Opłaty za transakcje zagraniczne

Są to opłaty transakcyjne nakładane przez wydawcę karty za każdym razem, gdy dokonujesz opłaty, która jest przetwarzana poza Stanami Zjednoczonymi. Nie są to opłaty za przeliczenie waluty obcej, ponieważ nadal mogą być nakładane na transakcje w dolarach amerykańskich przetwarzane przez zagraniczne firmy.

Na szczęście wiele kart z nagrodami podróżnymi nie nakłada już tych opłat.

Rodzaj opłaty 3 – opłaty karne

Gdy popełnisz błąd i naruszysz warunki konta, możesz zostać obciążony jedną z kilku opłat karnych, w tym:

 • Opłaty za opóźnienia w płatnościach
 • Zwrócone opłaty za płatność
 • Opłaty za przekroczenie limitu

Kara za zwłokę w płatności

Opłaty za zwłokę są naliczane, gdy miesięczna płatność wpłynie po terminie lub gdy płatność jest niższa od wymaganego minimum. Okres karencji kończy się w dniu wymagalności płatności i nie ma poza tym oficjalnego okresu karencji.

Większość wydawców kart pobiera maksymalną kwotę dozwoloną przez prawo za opóźnienia w płatnościach, która zwykle wynosi 39 USD .

Jednak prawo mówi również, że opłata za opóźnienie nie może być wyższa niż należna kwota. Nie możesz więc zostać obciążony opłatą w wysokości 39 USD za opóźnienie, jeśli Twój wyciąg zawiera minimalną płatność w wysokości 20 USD. Najwięcej może to być w tym przypadku 20 dolarów.

Na szczęście istnieje kilka sposobów uniknięcia spóźnionych płatności kartą kredytową. Najłatwiej jest ustawić swoje konto na automatyczną płatność z konta czekowego lub konta oszczędnościowego. Gdy to zrobisz, nigdy nie będziesz mieć opóźnionej płatności, o ile masz wystarczające środki na koncie.

Jeśli z jakiegoś powodu masz opóźnioną płatność, powinieneś natychmiast ją poprawić. Następnie skontaktuj się z wydawcą karty i poproś o usunięcie opłaty za zwłokę i wszelkich związanych z nią odsetek.

Większość wydawców kart z przyjemnością usunie te opłaty dla klientów z dobrą historią płatności.

Zwrot opłaty za płatność lub zwrot opłaty za czek

Jeśli dokonałeś płatności elektronicznej, dokonałeś płatności automatycznej lub wypisałeś czek z konta, na którym nie było wystarczających środków, może zostać naliczona opłata za zwrot lub nieudaną płatność, która może wynosić nawet 39 USD.

Twój bank może również oszacować opłatę za niewystarczające fundusze, co jest bardzo kosztownym błędem.

Opłaty za przekroczenie limitu

W przeszłości karty kredytowe pobierały opłatę za przekroczenie limitu kredytowego. Jednak te opłaty są dziś niezwykle rzadkie.

Ustawa o CARD z 2009 roku stwierdza, że ​​wydawcy kart mogą zezwolić klientom na zaakceptowanie tych opłat, ale w większości przypadków po prostu wyeliminowali tę opłatę.

A co z innymi, ukrytymi opłatami?

Dobra wiadomość dotycząca opłat za karty kredytowe jest taka, że ​​opłaty ukryte są niedozwolone. Wszyscy wystawcy kart kredytowych są zobowiązani do wyświetlania wszystkich możliwych opłat w standardowym, łatwym do odczytania formacie. W rzeczywistości nawet rozmiar czcionki jest regulowany, aby wydawcy kart nie mogli zakopać tych opłat drobnym drukiem.

Za każdym razem, gdy przeglądasz wniosek o kartę kredytową online, a nawet na papierze, powinieneś poszukać tej tabeli. Pokaże Ci nie tylko wszystkie możliwe opłaty, ale także stopy procentowe i inne kluczowe warunki.

Oto tylko jeden przykład tego, jak wygląda ta tabela:

Źródło (stan na luty 2020 r.)

W przypadku wszystkich kart ta tabela przedstawia standardową roczną stopę procentową (APR), a także stopy procentowe dla transferów salda, zaliczek gotówkowych i wszelkich odsetek karnych, które mogą obowiązywać w przypadku przegapienia płatności. Jeśli istnieje stawka wprowadzająca, pokazuje ona również tę stawkę.

Konkluzja

Opłaty za płatność kartą kredytową mogą czasami być mylące lub nawet przerażające, ale nie, jeśli znasz kilka podstawowych faktów.

Rozumiejąc, jak działają te opłaty, gdzie możesz się o nich dowiedzieć i jak ich uniknąć, możesz korzystać z karty kredytowej z pewnością, że nigdy nie obciąży Cię ona więcej, niż się spodziewasz.

O autorze

Jason Steele pisze o kartach kredytowych i finansach osobistych od 2008 roku, przeglądając warunki umów o karty kredytowe, aby zrozumieć szczegóły działania tych produktów. Jego prace ukazały się w Yahoo, MSN, HuffingtonPost i innych głównych serwisach informacyjnych. W wolnym czasie Jason jest pilotem komercyjnym. Ukończył Uniwersytet Delaware z tytułem magistra historii.

Napisane 10 marca 2020 r

Self to startup wspierany przez venture capital, który pomaga ludziom budować kredyty i oszczędności.

Komentarze? Pytania? Wyślij nam wiadomość na adres [email protected]

Zastrzeżenie: firma Self nie udziela porad finansowych. Prezentowane treści nie odzwierciedlają poglądów Banków Emitentów i mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. Skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania porady finansowej.

Aby uzyskać więcej przydatnych informacji na temat kart kredytowych, wypróbuj te:

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy