Kiedy spłatę kredytu hipotecznego uznaje się za spóźnioną?

17 lutego 2021
Category: Biur Kredytowych

2 grudnia 2018 By JMcHood

Można by pomyśleć, że jeśli przegapiłeś termin spłaty kredytu hipotecznego (zwykle pierwszy dzień miesiąca), spłata kredytu jest opóźniona. Tak jednak nie jest. Masz trochę więcej czasu, niż myślisz, na przekazanie pożyczki pożyczkodawcy spłaty kredytu hipotecznego przed uiszczeniem opłaty za opóźnienie.

Okres karencji

Każdy pożyczkodawca ma swój własny okres karencji, więc musisz sprawdzić dokładny przydzielony czas. Zwykle jednak pożyczkodawcy dopuszczają od 5 do 15 dni po terminie płatności jako okres karencji. Jeśli dokonasz wpłaty po 1, ale przed ostatnim dniem karencji, nie zapłacisz opłaty za zwłokę. Nikt oprócz pożyczkodawcy nie będzie wiedział, że dokonałeś płatności „z opóźnieniem.

Okres karencji pomaga kredytobiorcom, którzy mają różne harmonogramy spłat, w terminowym spłacie kredytu hipotecznego. Pożyczkodawcy zdają sobie sprawę, że Twój kredyt hipoteczny jest prawdopodobnie największą spłatą, jakiej dokonujesz każdego miesiąca, więc dają Ci odrobinę przebaczenia w terminowym wpłynięciu spłaty.

Spóźniona spłata kredytu hipotecznego

Jeśli spłacisz kredyt hipoteczny po upływie okresu karencji, ale przed upływem 30 dni, zapłacisz opłatę za opóźnienie, ale płatność nie jest zaległa. Innymi słowy, Twój pożyczkodawca nie zgłosi tego późno do biur kredytowych. Więc chociaż Twoja płatność będzie Cię kosztować więcej, ponieważ musisz uiścić „opłatę karną, nadal nie jesteś zaległy.

Teraz, jeśli dokonasz płatności później niż 30 dni po terminie, biura kredytowe dowiedzą się o tym i oznaczy Twoje konto za późno. W raporcie kredytowym pokaże się, że masz 30-dniowe opóźnienie. Jeśli nadal nie dokonasz płatności po 60 dniach, biuro informacji kredytowej oznaczy Cię 60-dniowym opóźnieniem. Jeśli przekroczysz 90 dni bez dokonania płatności, popadniesz w poważne zwłoki i ryzykujesz, że pożyczkodawca rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Pozostań w kontakcie z pożyczkodawcą

Niektórzy pożyczkodawcy rozpoczynają rozmowy telefoniczne z windykacją, gdy spóźnisz się z płatnością o jeden dzień. Inni czekają, aż upłynie okres karencji, aby rozpocząć wykonywanie połączeń telefonicznych. Jeśli wiesz, że dokonasz płatności przed końcem okresu karencji, możesz poinformować o tym pożyczkodawcę, a rozmowy telefoniczne prawdopodobnie zostaną przerwane.

Jeśli nie możesz dokonać płatności przed upływem okresu karencji lub, co ważniejsze, przed 30-dniowym opóźnieniem, musisz skontaktować się z pożyczkodawcą. Unikanie rozmów telefonicznych lub brak kontaktu z nimi tylko pogorszy sprawę.

Bądź szczery ze swoim pożyczkodawcą. Poinformuj ich, co się dzieje, co uniemożliwia Ci dokonywanie płatności. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą mieć program, taki jak program spłaty, do którego mogą Cię skonfigurować, aby pomóc Ci uzyskać aktualną pożyczkę.

Jeśli nie skontaktujesz się z pożyczkodawcą, założą, że nie spłacisz pożyczki i mogą podjąć drastyczne środki, takie jak rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Kiedy pożyczkodawca rozpocznie postępowanie, trudno się z niego wydostać. Rozpoczęcie wcześnie od komunikacji z pożyczkodawcą ma kluczowe znaczenie.

Chociaż w idealnym świecie powinieneś spłacać kredyt hipoteczny w terminie lub przed terminem spłaty, masz taki okres karencji, aby dać ci trochę swobody. Postaraj się tak zarządzać swoim budżetem, aby otrzymać spłatę, zanim będziesz musiał uiścić opłatę za opóźnienie, przez co spłata kredytu hipotecznego będzie droższa niż powinna.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy