KNF chce złagodzenia zalecen S dot. kredytów hipotecznych

Author:
27 lipca, 2020
Category: odmienne

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje częściowe złagodzenie zapisów rekomendacji S, która dotyczy kredytów po zastaw domu/mieszania – wynika z projektu zmian po tej zalecen, zaprezentowanego poprzez KNF przy piątek w trakcie konferencji prasowej.

Zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak powiedział dzieki konferencji, że dokument został przekazany sluzace do publicznych rad uczestnikom branzy finansowego, m. in. bankom udzielającym kredytów hipotecznych jak i równiez Narodowemu Instytucji finansowej Centralnemu. Według niego propozycja Komisji „w wielu aspektach czyni obecne standardy w wyzszym stopniu elastycznymi”.

„W pierwszym trymestrze powinniśmy zakończyć prace. Zas to oznacza, że na pierwszym kwartale będzie można ją wprowadzać do efektywnej działalności banków. Tu nie ma szczególnego pośpiechu. Ta zalecenie dotyczy oplacania długoterminowego, tu zbędny pośpiech byłby nieodpowiedzialny” – zaznaczył Kwaśniak.

Andrzej Kotowicz wraz z departamentu bankowości komercyjnej i specjalistycznej oraz instytucji płatniczych w urzędzie KNF powiedział, że przy przygotowywaniu przemian w rekomendacji Komisji przyświecały trzy plany: uelastycznienie jak i równiez złagodzenie zalecen – ale przy uwzględnieniu kwestii ryzyka systemowego; nasilenie bezpieczeństwa jak i równiez ochrony klienta; zwiększenie długoterminowej stabilności sektora bankowego jak i równiez całej ekonomii.

„Nadmierne poluzowanie regulacyjne mogłoby być nieprzychylne dla przeciętnego gospodarstwa domowego jak i równiez prowadzić az do nieuzasadnionego wzrostu cen nieruchomości” – zwrócił uwagę Kotowicz.

W projekcie rekomendacji znalazł się zapis wydłużający sluzace do 30 czasów maksymalny okres przyjmowany sluzace do wyliczania zdolności kredytowej. Aktualnie okres tenze wynosi 25 lat. Oznacza to, że poniekad jeżeli bank udziela kredytów na np. 35 lat, to tuz przy obliczaniu zdolności kredytowej zatrudnia okres 25-letni, co w duzym stopniu obniża zdolność kredytową konsumenta.

Jednocześnie KNF wskazał przy projekcie maksymalną dopuszczalną długość okresu kredytowy na trzydziestu pieciu lat, rekomenduje zaś bankom przyjęcie 25-letniej maksymalnej długości kredytowania.

Poza tym Komisja ofiaruje odejście od sztywnych norm dotyczących maksymalnego wskaźnika DtL (debt to loan), odnoszącego się sluzace do relacji między wydatkami kredytobiorcy związanymi z obsługą zobowiązań – az do jego dochodów. Obecnie w przypadku osób o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu w gospodarce krajowej narodowej, wskaźnik ten nie powinien przekraczać 50 proc., a w wypadku osób zarabiających więcej – 65 proc.

Według planu banki powinny wewnętrznie ustalać limity DtL, zwracając jednakze uwagę dzieki sytuacje, kiedy wskaźnik ów przekracza czterdziesci proc. gwoli klientów, których dochody są niższe niż przeciętne honorarium w danym rejonie, oraz gdy wskaźnik ów przekracza 50 proc. dla pozostałych osób.

KNF oferuje w akcie wprowadzenie także zapisów zaostrzających rekomendację S. W planie wskazano, że walutowe kredyty mieszkaniowe maja obowiazek być produktem niszowym, oferowanym wyłącznie kredytobiorcom uzyskującym trwałe dochody przy walucie kredytów (obecnie takowego zapisu nie ma).

Dodatkowo w rekomendacji ma znaleźć się zalecenie, by banki nie kredytowały pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu. Według projektu „bank powinien ustalić wewnętrzne limity minimalnych wymagań w zakresie wkładu własnego, które powinny być zatwierdzone poprzez radę nadzorczą”. Limity ów nie maja obowiazek być aczkolwiek sprzeczne z zapisami wskazan w zakresie tak zwanym. wskaźnika LtV (loan to value), który określa procentowy współczynnik wartości kredytu sluzace do wartości ubezpieczenia.

Zgodnie z propozycją KNF dot. LtV za posrednictwem pierwszy rok kalendarzowy obowiązywania wskazan limit wynosiłby 100 proc., w drugim roku 80 proc., zas w pozostalych latach od momentu 80 proc. do 80 proc. (w razie pobocznego ubezpieczenia kredytów u dobrego ubezpieczyciela). W sytuacji kredytów na nieruchomości handlowe wskaźnik LtV nie powinien przekraczać piecdziesiat proc.

Projekt dopuszcza możliwość wniesienia przez kredytobiorcę wkładu własnego, który pochodziłby z rządowego systemu wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W uzasadnieniu tej ofert napisano, że z dokumentów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Finansowego wynika, że kredyt, gwoli którego LtV przekracza 80 proc., jest postrzegany w charakterze produkt o podwyższonym ryzyku, a w przypadku kredytów na temat LtV przekraczającym 95 proc. i czasie kredytowania powyżej 25 czasów, używa się pojęcia „produkt o zwielokrotnionym ryzyku”. (PAP)

mmu/ mki/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy