Krzysztof Kilian prezesem PGE od czasu 5 marca

Author:
27 lipca, 2020
Category: rózne

# dochodzą informacje o Krzysztofie Kilianie #

01. 03. Warszawa (PAP) a mianowicie Rada Nadzorcza PGE Nasz kraj Grupa Energetyczna S. Zas. zdecydowała na temat wyborze Krzysztofa Kiliana w stanowisko prezesa spółki a takze Bogusławy Matuszewskiej na stanowisko wiceprezesa a mianowicie poinformowała po czwartek wieczorem spółka. Oboje zostali powołani z dniem 5 marca.

„Wybór został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, az do którego dopuszczonych zostało 33 kandydatów, prowadzonego przez Radę Nadzorczą spółki” – poinformowano w komunikacie.

Zaznaczono, że postępowanie konkursowe prowadzone było w oparciu na temat przyjęte za posrednictwem Ministerstwo Skarbu Państwa przy styczniu 2012 roku porzadne praktyki w ramach doboru kandydatów na członków organów spółek o nadrzednym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

„W trakcie trwającego postępowania Rada Nadzorcza stwierdziła, że pan Krzysztof Kilian i pani Bogusława Matuszewska spełnili oczekiwania Rady Nadzorczej przy kontekście wymagań stawianych petentom biorącym udział w postępowaniu. W weryfikacji Rady Nadzorczej pan Krzysztof Kilian i pani Bogusława Matuszewska posiadają kompetencje a takze predyspozycje az do pełnienia stanowisk w zarządzie spółki” a mianowicie czytamy przy komunikacie.

Krzysztof Kilian od maja 2004 r. az do grudnia 2011 r. był wiceprezesem Polkomtelu, wcześniej był m. in. doradcą prezesa Banku Handlowego w Warszawie. Po gabinecie Hanny Suchockiej zajmował stanowisko ministra łączności. Na początku lat 90-tych był m. in. Dyrektorem Generalnym w Urzędzie Rady Ministrów i doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych.

Po grudniu 2011 r. wraz z stanowiska prezesa PGE zrezygnował Tomasz Zadroga. Rada Nadzorcza spółki rezygnację przyjęła, zas obowiązki pełnienia funkcji prezesa powierzyła Pawłowi Skowrońskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi. Jednocześnie RN odwołała wiceprezesa ds. handlu Marka Szostka.

Kilka dni później minister skarbu Mikołaj Budzanowski oświadczył, że „nowy prezes PGE będzie wybrany w procedurze konkursowej na zasadzie konkurencyjności i transparentności, przy procedurze stosowanej w największych spółkach skarbu państwa”. Zapewnił jednocześnie, że w nadrzednych procesach inwestycyjnych PGE nie zaakceptowac nastąpi spowolnienie, ale raczej przyspieszenie.

Grupa Kapitałowa PGE jest największą grupą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział Stajnie PGE w produkcji energii w Polsce siega 40 proc. a w rynku sprzedazy energii elektrycznej ok. 26 proc – podaje spółka. Coroczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2010 roku wyniosła ok. 53 TWh netto. (PAP)

her/ je/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy