Ponad połowa Polaków mieszka w nie swoim miejscu zamieszkania

Ponad połowa Polaków mieszka w nie swoim miejscu zamieszkania
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Ponad połowa internautów przy wieku powyżej 24 czasów nie ma własnego mieszkania – wynika wraz z badania przeprowadzonego przez Home Broker. Wśród osób przy wieku 25-35 lat własnego M nie ma aż 2-ie trzecie badanych.

Doswiadczenie zostało przeprowadzone w dobach 4-6 02. Zostali oni podzieleni dzieki pięć rodzajów wiekowych: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 a takze 55+. Po badaniu wzięło udział 4733respondentów.

Nieznaczną przewagę zyskały jednostki, które nie mają własnego mieszkania. Stanowiły one nieomal 54 proc. badanych. W zwiazku z tym udział osób, które mają swoje M wyniósł przeszło 46 proc. Uzyskane rezultaty przedstawiają sytuację mieszkaniową Polaków jako gorszą od naszej, jaka rysuje się na bazie danych udostępnianych przez Eurostat. Te bazują co prawda nie na ludziach, a na mieszkaniach, ale wskazują, że na 100 lokali w Polsce 31 nie wydaje sie byc zamieszkiwanych za posrednictwem właścicieli. W grupie tej są lokale należące do gminy (mieszkania komunalne) lub Skarbu Państwa (np. mieszkania wojskowe, mieszkania należące do Lasów Państwowych) czy mieszkania wypozyczane na zasadach rynkowych. Lecz uwaga! Eurostat nie zalicza lokali spółdzielczych do mieszkań zamieszkiwanych przez właścicieli.

Mniejszy odsetek respondentów posiadających własne _ Metrów _w badaniu, może wynikać z przyjętej metodologii. W pierwszej kolejnosci obywateli mamy więcej niż mieszkań. Po 2gie, statystki Eurostatu bazują na publicznych rejestrach, podczas gdy doswiadczenie ankietowe utrzymuje się na deklaracjach respondentów. W badaniu ankietowym może pojawić się pewne zniekształcenie pojęcia własności – może być to siano rozumiane po sensie rzeczowym, a nie dosłownym (np. mieszkam przy lokalu należącym do babulenki, który kiedyś ma stać się moją własnością, ale już dziś traktuję je jako własne). Po 3, struktura wiekowa badanych, wykazuje dużą koncentrację osób relatywnie młodych, w wieku 25-34 lata, które stanowiły czterdziestu osiem proc. badanych.
Jak trzeci posiadacz własnego _ M _ spłaca kredytWśród respondentów, którzy mają własne _ M _ 37, 1 proc. stanowią jednostki, które kupiły je posiłkując się kredytem hipotecznym, a 1, 9 proc. osoby, które nabyły lokal z pomocą rodziny. Można więc przyjąć, że postali, czyli 61 proc., są w posiadaniu mieszkań, które formalnie, badz nieformalnie, nie są obciążone długiem związanym z ich zakupem (aczkolwiek mogą być zabezpieczeniem odmiennych kredytów). Odsetek osób posiadających własne M rośnie razem ze wzrostem grupy wiekowej. O ile w wypadku najmłodszej (15-24 lata) wynosi tylko 15, 3 proc., to już grupie 35-44 lata jest to 56, 6 proc., a przy najwyższej grupie (55+) wykracza 72 proc.

Odwrotną sytuację mamy w wypadku osób, które zadeklarowały, że nie mają własnego lokum. W najmłodszej grupie wiekowej takie ludzie stanowią niemal 85 proc., a w najstarszej – nieco ponad 27 proc. Warto w dodatku bliżej przyjrzeć się ludziom wieku 25-34 lata, ze wzgledu na to, że jest to najliczniejsza grupa w danym badaniu. Wśród respondentów w niniejszym przedziale wiekowym tylko jedna trzecia (dokładnie 35 proc. ) zadeklarowała, że posiada własne Metrów, a dwie trzecie (dokładnie 65 proc. ), że go nie mają. To grupa osób, które maja obowiazek już rozpocząć pracę zawodową. Dlaczego nie mają swojego lokum? Pobudek może być wiele a mianowicie zbyt małe zarobki, deficyt udokumentowanego źródła dochodu i częste przeprowadzki.
Aż jedna trzecia respondentów wypozycza Wśród osób, które zadeklarowały, że nie mają własnego _ Metrów _, najliczniejszą grupę stanowią respondenci, którzy wynajmują dom na zasadach rynkowych, innymi slowy od innej osoby. Stanowią te banki 56 proc. osób nieposiadających własnych _ czterech kątów _ jak i równiez aż 30 proc. wszelkich badanych. Na drugim miejscu wśród osób niemających własnego _ Metrów _ znaleźli się respondenci mieszkający u rodziny – przeciętnie stanowili 34 proc., ale odsetek ten maleje wraz z stazem (w grupie 55+ swiadczy zaledwie 4 proc. wszystkich badanych).

Podsumowując uzyskane wyniki można powiedzieć, że ogromny, 54-proc. odsetek badanych, którzy nie mają swojego Metrów, nie napelnia optymizmem uwzględniając fakt, że w Polsce dobrobyt własnego mieszkania jest traktowane jako zadowolenie podstawowej koniecznosci społecznej. Podobne podejście mają mieszkańcy pozostalych krajów naszego regionu. Ogólnie w Ue mamy taką sytuację, że kraje biedniejsze charakteryzują się wysokim odsetkiem własności w dziedzinie mieszkaniowym, natomiast kraje bogatsze – mniejszym. Udział przekraczający według Eurostatu 80 proc. (odsetek mieszkań zamieszkiwanych za posrednictwem właścicieli zaleznie do wszystkich) mają na przykład Rumunia, Bułgaria, Węgry czy Słowacja. Co ciekawe, Polska a mianowicie z udziałem na poziomie 69 proc. a mianowicie plasuje się w grupie państw _ starej _ Unii. Rekordzista są tu Republika federalna niemiec, gdzie wylacznie 53 proc. mieszkań wydaje sie byc zajmowanych przez właścicieli.

U naszych zachodnich sąsiadów nieomal 40 proc. mieszkań wynajmowanych jest dzieki zasadach rynkowych. Niski procent mieszkań zajmowanych przez osoby niebędące katalogów właścicielami w większości państw _ starej _ UE wynika z wysokich cen metra kwadratowego, dobrze rozwiniętych i płynnych rynków najmu, a także dużej mobilności pracowników.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy