Sejm: zbyt dzieci przy zakładach opiekuńczo-leczniczych zapłacą samorządy

Author:
27 lipca, 2020
Category: rózne

Koszty pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą w zakładach opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych ponosić będzie starosta badz placówka opiekuńczo-wychowawcza – przewiduje nowelizacja regulujących te sprawy przepisów, którą w piątek uchwalił Sejm.

Nowelizacja ustawy na temat świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o wspieraniu bliskich i programie pieczy zastępczej reguluje, kto ma ponosić koszty pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych najmlodszych umieszczonych w pieczy zastępczej. W piątkowym głosowaniu za zmianami w ustawach opowiedziało się 436 posłów a mianowicie wszyscy obecni na sali.

W dniach 15-25 października w takie ośrodku w Częstochowie protest głodowy prowadził poseł Obrotu Palikota Artur Bramora. Protest odbywał się w budynku Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego „Z Ufnością w 3 Tysiąclecie”, pod spodem opieką którego jest ok. 20 dzieci. Częstochowski zakład rehabilituje oraz leczy chore i niepełnosprawne dzieci do lat 3. Ośrodkowi groziła likwidacja; wszczęto procedurę jego zamknięcia. Do podjęcia głodówki – jak tłumaczył Bramora – skłoniła go katastrofalna sytuacja 11 takich ośrodków w całym kraju, po których wyszukuje się obecnie 80 pociechy.

Odpowiedzią w tę sytuację ma być zaproponowana poprzez posłów NA nowelizacja przepisów.

W zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także zakładach rehabilitacji leczniczej są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Wydatki udzielania tychze świadczeń pokrywa Narodowy Kasa zapomogowa Zdrowia, jednakze nie finansuje on zameldowania i wyżywienia. Za pobyt w takich placówkach płacą pacjenci, a w przypadku pociechy – opiekunowie, jednak a mianowicie jak argumentowali autorzy ustawy – jest potrzeba dostosowania tej sprawy w przypadku pociechy objętych pieczą zastępczą.

Dzis miesięczną opłatę za wyżywienie i zameldowanie ustala się w wysokości odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury, lecz nie może być ona wyższa niż 70 proc. miesięcznego zysku pacjenta (w rozumieniu przepisów o obslugi społecznej). W przypadku dziecka opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej dwiescie proc. najniższej emerytury, nie zaakceptowac wyższą niż 70 proc. miesięcznego profitu na osobę w bliskim (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).

Z przepisów nie wyplywa jednoznacznie, który ma pokrywać koszty zakwaterowania i wyżywienia w tych zakładach najmlodszych objętych pieczą zastępczą.

W ustawie zaproponowano, aby opłata za zameldowanie i wyżywienie dzieci objętych pieczą zastępczą wynosiła 200 proc. najniższej emerytury, ze wzgledu na to, że w przypadku tychze dzieci nie jest możliwe ustalanie dochodu dzieki członka rodziny. W przypadku dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców opłatę ponosić będzie starosta lub placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Jakim sposobem wyliczyli autorzy ustawy, rezultaty finansowe ustawy wyniosą ponad 8 mln zł na rzecz budżetów wszystkich powiatów. Zgodnie z danymi NFZ w czolowej połowie tego roku po zakładach, na temat których mowa w noweli, przebywało łącznie 422 najmlodszych; nie ma danych, ile z nich objętych było pieczą zastępczą.

Plan reguluje także kwestię odpłatności za edycje zaświadczenia dla rodziny zastępczej o niedostatku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej funkcji. Obecnie prawo stanowią, że świadczeniobiorcy przysługują zaświadczenia publikowane do celów pomocy społecznej. Ponieważ regulacje dotyczące pieczy zastępczej zostały przeniesione z ustawy na temat pomocy społecznej do swiezej ustawy na temat wspieraniu rodziny i programie pieczy zastępczej, konieczne wydaje sie byc uzupełnienie ustawy o świadczeniach opieki leczniczej finansowanych wraz z środków publicznych o zaświadczenia dla rodziców zastępczych.

W tym momencie ustawa trafi do Senatu. (PAP)

ral/ bno/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy