Senat za poddaniem SKOK-ów pod spodem nadzór KNF

27 lipca, 2020
Category: rózne

*Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, podobnie jak bazy, mają podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – przy czwartkowym głosowaniu senatorowie poparli ustawę na temat SKOK-ach. Senat przegłosował też 28 modyfikacyj, w tym m. in. zmianę przepisów nakazujących kasom utrzymywanie 5 proc. współczynnika wypłacalności, które mają obowiązywać na 18 miesiącach od miesiaca ogłoszenia ustawy, a nie zaakceptowac po roku, jak zdecydował Sejm. *

Inne przyjęte przeróbki, zarekomendowane przez senacką komisję budżetu i finansów publicznych, dotyczą metrów. in. zmiany zasady powoływania członków zarządu Kasy Krajowej SKOK badz umożliwiające KNF kontrolę całego sprawozdania finansowego kas, zas nie tylko katalogów bilansów.

Senatorowie poparli też podniesienie wysokości rocznych składek wnoszonych z funduszu pożyczkowo-oszczędnościowego przez SKOK-i do Kasy Krajowej. Składki te mają być przeznaczone na obicie kosztów działalności Kasy Rodzimej oraz dozoru sprawowanego przez KNF. Wedle ustawą przyjętą przez Sejm składki miały wynieść nie zaakceptowac więcej 0, 02 proc. aktywów kasy, ale Senat zgłosił poprawkę, podnoszącą tenze limit do 0, 024 proc. Zgodnie z ustawą wysokość opłat (w ramach limitu), sposób pierwotnego uiszczania, reguly podziału wpłat między KNF i KK, określi rozporządzenie Prezesa Porady Ministrów.

W tej chwili poprawkami Senatu zajmie się Sejm.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada, że środki zgromadzone po SKOK-ach mają podlegać publicznemu nadzorowi państwowemu. Kompetencje nadzorcze zostaną przesunięte z Biura Krajowej SKOK do Komisji Nadzoru Finansowego. Kasa Krajowa ma odgrywać rolę sekcji zrzeszającej kasy i kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności sposród ustawą jak i równiez zaleceniami nadzorczymi KNF. Miałaby też zabezpieczać płynność finansową kas.

Nadzór KNF będzie podobny podobnie do banków. Kazde kasy będą musiały przejść obowiązkowy audyt finansowy, KNF będzie udzielała licencji dzieki działanie SKOK-ów. Zgoda Komisji będzie konieczna dla powołania szefa Kasy Krajowej SKOK.

Kasa Krajowa będzie spółdzielnią osób prawnych – kazdego kas w Polsce, które będą miały obowiązek zrzeszania się w tej dziewczyny. Na walnym zgromadzeniu jedna kasa miałaby mieć 1 głos. Lada krajowa pełniłaby jedynie procedury usługowe dla SKOK i pośredniczyła po rozliczaniu pomiędzy Kasami jak i równiez miała możliwość zaciągnięcia pozyczki w NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO.

Ustawa, której projekt przygotowali posłowie NA, miała poparcie rządu. Wprowadzenie nadzoru państwowego nad działalnością SKOK-ów jak i równiez Kasy Rodowitej Rada Ministrów określała w charakterze sprawę priorytetową. W 2004 r. SKOK-i udzieliły nieopodal 7 mld zł pożyczek, a przyjęte przez nie depozyty osiągnęły wartość 8, 6 mld zł. Oszczędności w SKOK-ach zdeponowało wiecej niz 1, 8 mln Polaków. (PAP)

mmu/ bk/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy