SN: Gminy płacą naprawienie szkody, gdy nie wskażą pubu dla eksmitowanych

27 lipca, 2020
Category: inne

Gminy muszą płacić odszkodowanie właścicielom mieszkań, którzy zdobyli wyroki eksmisyjne przeciw ludziom niemającym prawa do lokalu socjalnego, jeżeli takich osób nie można eksmitować, bo gmina nie wskazała pomieszczenia tymczasowego a mianowicie wynika z uchwały SN.

We wtorkowej uchwale, podjętej po powiększonym składzie siedmiu sędziów, Sąd Najwyższy uznał, że odszkodowanie gwoli właścicieli mieszkań należy się także zbyt okres sprzed 16 listopada 2011 r., czyli poprzedzający zmianę art. 1046 par. 4 kodeksu postępowania obywatelskiego (k. p. c. ). Przepis ten normował jak i równiez nadal normuje tryb wykonywania przez komornika eksmisji ludzie niemającej uprawnienia do pubu socjalnego badz zamiennego.

Co do art. 1046 par. czterech k. p. c. wypowiedział się już Trybunał Ustrojowy. W wyroku z 4 listopada 2010 r. (sygn. K 19/2006 r. ) Trybunał stwierdził, że przepis ten jest niezgodny wraz z konstytucją. Postanowił jednocześnie, że utraci mezczyzna mocy obowiązującą dopiero wedlug upływie 12 miesięcy od czasu ogłoszenia wyroku, tj. 17 listopada 2011 r.

Dzień wcześniej, 16 listopada 2011 r., weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz kodeksu postępowania cywilnego. Od tego miesiaca nowy art. 2 warg. 2a ustawy o obstawie praw lokatorów jednoznacznie nakłada na gminy obowiązek dostarczenia lokalu tymczasowego, jeśli eksmitowanemu w trybie art. 1046 par. 4 k. p. c. nie przysługuje do lokal socjalnego albo zamienny. Nie ma wątpliwości, że uchylanie się przez gminę od tego obowiązku jest działaniem bezprawnym jak i równiez właścicielowi mieszkanie należy się odszkodowanie.

Według nowego art. 1046 par. 4 k. p. c. komornik musi wstrzymać się z eksmisją takiej osoby, jeśli gmina nie wskaże jej pokoje zastępczego, jednak tylko przez 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik powinien usunąć ją do noclegowni, schroniska albo innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę.

Natomiast wątpliwości dotyczyły postaci prawnego z chwili 16 listopada 2011 r. Art. 1046 par. czterech k. p. c. po starym brzmieniu nakazywał poniewaz komornikowi wstrzymać się z eksmisją jednostki, której sąd nie przyznał w osadu eksmisyjnym uprawnienia do pubu socjalnego albo zamiennego, do czasu wskazania przez gminę tymczasowego pomieszczenia dla naszej osoby. Wątpliwości sprowadzały się przede wszystkim az do pytania, badz w świetle art. 1046 par. czterech k. p. c. wspólnota ma obowiązek dostarczyć tego rodzaju lokum, a jeśli tak, to badz właścicielowi domu należy się od gminy odszkodowanie na bazie art. 417 kodeksu cywilnego.

Nie było co do tego zgody także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jednak przy dwu uchwałach z 21 stycznia 2011 r. (sygn. III CZP 120/10 i sygn. III CZP 116/10) Sąd Najwyższy uznał, że gmina może odpowiadać w stosunku do właściciela lokalu, na podstawie art. 417 ő 1 k. c, zbytnio szkodę wyrządzoną niewskazaniem miejsca tymczasowego.

W uchwale podjętej 13 grudnia 2011 r. (sygn. III CZP 48/11) Są Najwyższy podzielił to stanowisko. Stwierdził w niej bowiem, że: „gmina ponosi wobec właściciela lokalu mieszkalnego odpowiedzialność na bazie art. 417 ő 1-wsza k. c. za szkodę powstałą w okresie obowiązywania art. 1046 ő 4 k. p. c. w brzmieniu nadanym ustawą z miesiaca 2 lipca 2004 r. o modyfikacji ustawy a mianowicie Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych pozostalych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) na skutek zaniechania wskazania, na zawolanie komornika, tymczasowego pomieszczenia gwoli dłużnika mającego obowiązek opuszczenia, opróżnienia i wydania tegoz lokalu. „

Izabela Lewandowska (PAP)

ilew/ kjed/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy