Sondaż TNS Nasz kraj. Zobacz, jakim sposobem Polacy oceniają sytuację w polsce

Sondaż TNS Nasz kraj. Zobacz, jakim sposobem Polacy oceniają sytuację w polsce
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Większość Polaków uważa, że sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 23 % badanych, natomiast 15 % nie potrafiło wyrazić doswiadczen w naszej sprawie – wynika sposród marcowego sondażu TNS Nasz kraj.

Porównując bieżące wyniki do wyników sprzed miesiąca, zauważa się aczkolwiek – jak podkreśla TNS Polska a mianowicie tendencję zwyżkową. Pozytywnych oceny biegu spraw w Polsce przybyło o cztery punkty oprocentowania. Natomiast marki negatywne spadły o piec punktów procentowych.

Respondenci, zapytani o ocenę obecnego formy polskiej gospodarki, wypowiadają się częściej niedobrze niż korzystnie. Tacy, którzy uważają, że polska gospodarka się rozkreca, stanowią 33 proc. badanych (przy czym 2 proc. sądzi, że jest to stan dynamicznego rozwoju, a 31 proc., że gospodarka bedzie w stanie powolnego rozwoju).

Dwukrotnie więcej zauważa się negatywnych opinii – 62 proc. ankietowanych uważa, że gospodarka polska jest po kryzysie. Większość sceptyków (44 proc. ) sądzi, że gospodarka polska przechodzi delikatny kryzys, pozostała część (18 proc. ) mówi na temat głębokim kryzysie. Natomiast piec proc. badanych nie miało na ten temat zdania.

W porównaniu do wyników z lutego zauważa się nieznaczny (o 4 punkty procentowe) wzrost pozytywnych ocen obecnego stanu gospodarki. Do tego stopnia samo spadł odsetek ocen negatywnych.

Jakie mozliwosci piąty Polak (21 proc. ) prognozuje, że po ciągu najbliższych trzech latek materialne wzory życia ludności poprawią się. Optymiści są jednak w mniejszości, ponieważ 30 proc. badanych uważa, że nastąpi pogorszenie warunków życia, zas prawie połowa (45 proc. ) jest zdania, że będzie mniej więcej tak samo jak obecnie. Z kolei 4 proc. respondentów nie zaakceptowac potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Wyniki uzyskane w czerwcu – jakim sposobem podkreśla TNS Polska – są zbliżone do ludzi uzyskanych po lutym. Zauważa się rozwój pozytywnych prognoz (o trzech punkty procentowe) oraz jednoprocentowy spadek ocen negatywnych.

Zdecydowana większość Polaków (76 proc. ) nie zaakceptowac najlepiej mierzy możliwości uzyskania pracy na terytorium polski, z czego 59 proc. uważa, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę, natomiast 17 proc. jest przekonanych, że pracy w ogóle nie można znaleźć.

Optymiści zatem są w mniejszości. Jedynie 22 proc. Polaków pozytywnie ocenia obecnie możliwości znalezienia pracy w Polsce. W tym 2 proc. uważa, że można znaleźć dobrą pracę bez większych problemów, zas pozostali uważają znalezienie do niej za w ogóle możliwe (20 proc. – _ można wyjawszy większych kłopotów znaleźć pracę, choć niekoniecznie taką jaką by się chciało _).

Wyniki przy marcu nie zaakceptowac odbiegają znacząco od wyników otrzymanych miesiąc wcześniej. Na temat 2 punkty procentowe wzrósł odsetek negatywnych ocen wyszukanie pracy na terytorium polski na korzyść zmniejszenia odsetka trudno powiedzieć z cztery proc. sluzace do 2 proc.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 7-12 marca owego roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie tysiac mieszkańców Lokalny w stulecia 15 i więcej czasów.

Czytaj więcej w

  • Rośnie poparcie na rzecz partii Kaczyńskiego
  • Co Polacy myślą o Komorowskim jak i równiez Tusku?
  • Klienci chcą bezpiecznie i szybko
  • Polacy boją się tegoz, co się dzieje na Ukrainie

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy