Strata sektora z tytułu przewalutowania kredytów CHF na PLN wyniosłaby 44, 4 mld zł

27 lipca, 2020
Category: rózne

Ministerstwo Finansów mierzy, że ubytek sektora bankowego z tytułu przewalutowania kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich dzieki złote na kursie sposród dnia udzielenia kredytu wyniosłaby 44, czterech mld zł.

Część polityków zada takie właśnie posunięcie. PSL w czwartek zaapelowało az do banków na temat renegocjowanie wraz z klientami takich kredytów. Według PSL banki powinny na nowo uregulować umowy kredytowe w lepszych na rzecz klientów warunkach.

„Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Urząd Komisji Przegladu Finansowego można stwierdzić, że gdyby operacja przewalutowania kredytów w CHF na ZL odbyła się 30 czerwca 2013 r., to łączna strata sektora bankowego sposród tytułu przewalutowania wyniosłaby 44, 4 mld zł (wynik netto sektora bankowego zamknąłby się stratą w wysokości 36, dwa mld zł wobec zysku 8, dwa mld zł przed przewalutowaniem), przy czym poszczególne banki poniosłyby straty przy wysokości od czasu 0, jednej mld zł do niedaleko 7 mld zł. Bardzo wysokie szkody spowodowałyby obnizenie funduszy własnych sektora bankowego (z 135, 9 mld zł sluzace do 93, szesc mld zł, tj. na temat 42, 3 mld zł, tj. o 31, jednej proc. ), przy czym przy 3 bankach skala strat byłaby tak wysoka, że utraciłyby ów lampy całość funduszy i stały sięniewypłacalne” – napisał resort finansów w odniesieniu do interpelację poselską w sprawie kredytów w CHF.

MF napisał, że należałoby liczyć się również sposród tym, że operacja przewalutowania najprawdopodobniej doprowadziłaby do waznego osłabienia złotego, w związku z czymze straty banków byłyby wyższe. Zwiększyłaby się też ilosc banków, które nie spełniałyby wymagań prawa bankowego lub też stałyby się niewypłacalne.

„Realizacja przedstawionego scenariusza oznaczałaby destabilizację ukladu bankowego, w ponizszym zagrożenie depozytów zgromadzonych w bankach, jak też zagrożenie dla stabilności całego programu finansowego jak i równiez całej produkcji. W celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego najmniejszy poziom współczynnika wypłacalności w 8 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12, szóstej mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających pożądany stopien współczynnika wypłacalności na najmniejsza wartosc 12 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 24, 2 mld zł” – napisano.

Podkreślono, że w przypadku niektórych banków samodzielne spełnienie wymagań prawa bankowego oraz zaleceń nadzorczych byłoby trudne lub niemożliwe az do osiągnięcia. Oznaczałoby to konieczność zaangażowania środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, środków publicznych, przejęcia banku za posrednictwem inny podmiot albo konieczność likwidacji banku” – napisano. (PAP)

map/ jtt/ pad/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy