Uklad fiskalny zyskał akceptację rządu

Uklad fiskalny zyskał akceptację rządu
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

Rada Ministrów zwróci się do Sejmu o wyrażenie zgody dzieki ratyfikację paktu fiskalnego. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę w tej sprawie – poinformował premier Donald Tusk.

_ a mianowicie Dla tego rodzaju państw jakim sposobem Polska ratyfikacja paktu fiskalnego umożliwia uczestniczenie w dyskusjach zarówno na temat przyszłym kształcie strefy euro, jak i o ewentualnych modyfikacjach w samym pakcie fiskalnym, nie nakładając żadnych – podkreślam żadnych – zobowiązań na Polskę, dopóki Polska nie stanie się członkiem strefy euro _ a mianowicie podkreślił Tusk na narady prasowej wedlug posiedzeniu rządu.

O ratyfikację – zbytnio uprzednią zgodą wyrażoną przy ustawie – Traktatu na temat stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej wnosił szef MSZ.

Podpisany trzydziestu stycznia przy Brukseli pakt fiskalny oddzialywuje większą dyscyplinę w sprawach finansowych publicznych, zwłaszcza w państwach eurolandu. Ustanawia on oryginalne, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dziedziny, w tym swiezej reguły wydatkowej. Traktat posiada wejść po życie w 2013 r., po ratyfikacji w 12 krajach ó. Polskę będzie obowiązywał przed chwila, gdy przyjmie unijną walutę.

Na początku listopada przy Sejmie Donald Tusk powtórzył wolę przystąpienia Polski az do strefy ó _ w takim przypadku, kiedy będzie na to zdecydowana i gdy strefa będzie bezpieczna dla każdego do niej uczestnika _. W związku z tym premier zapowiedział, że uklad fiskalny bedzie zaakceptowany przez rząd jak i równiez przesłany do ratyfikacji w parlamencie.

W Sejmie kwestia ratyfikacji paktu może napotkać opór części opozycji. Po debacie morzem niedawną informacją premiera o polityce europejskiej, poseł PiS Krzysztof Szczerski przekonywał, że pakt _ jest uprawnieniem pozaunijnym, które podszywa się pod wspólnotowy dorobek legalny _, ulewy ład legalny w Europie, zas także dzieli państwa UE na kilkanascie kategorii. Podobne stanowisko zajęli przedstawiciele Solidarnej Polski.

Za ratyfikacją opowiadają się: PSL, Ruch Palikota i SLD. Sojusz zgłaszał jednak wątpliwości co do trybu ratyfikacji. W marcu Tusk zapowiadał, że jeśli prawnicy dopuszczą taką możliwość, rząd zaproponuje metodę tzw. małej ratyfikacji paktu fiskalnego, opisanej w art. 89 konstytucji. Zakłada kobieta głosowanie w tej sprawie w Sejmie zwykłą większością głosów. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się PiS i SP.

Drugi wariant to zastosowanie trybu opisanego przy art. 80 konstytucji (tzw. duża ratyfikacja). Przewiduje pan, że jeśli na podstawie umowy międzynarodowej Nasz kraj przekazuje strukturze międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację takowej umowy uchwalana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy